Statistikas tabula

Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības pa vecumu grupām oktobrī (%)

Tabulas kods datubāzē
DAG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības rādītājs

Sieviešu un vīriešu vidējās bruto darba samaksas stundā atšķirības rādītājs ir vīriešu un sieviešu vidējās regulārās bruto darba samaksas apmaksātā stundā starpības attiecība procentos pret vīriešu vidējo regulāro bruto darba samaksu apmaksātā stundā. Piemēram, 8,7 % nozīmē ka sieviešu darba samaksa stundā ir vidēji par 8,7% mazākā par vīriešu. Un otrādi, -8,7 % nozīmē kā sieviešu darba samaksa ir vidēji par 8,7% lielākā par vīriešu.