Darba samaksas struktūras apsekojumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Regulu Nr. 530/1999 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1738/2005 darba samaksas struktūras apsekojums notiek reizi četros gados. Apsekojumā iegūtos datus izmanto, lai iegūtu detalizētu informāciju par darbinieku skaitu un darba samaksu sadalījumā pa profesijām, pēc dzimuma, vecuma, izglītības līmeņa, uzņēmumā nostrādāto gadu skaita gan valstī kopā, gan atsevišķās nozarēs, gan reģionos par 2010. gadu kopumā un atsevišķus rādītājus par oktobri. Apsekojumā tiek apkopota arī informācija par darbinieku skaita aptvērumu ar darba koplīgumiem.

Rezultāti datubāzē

2006. g. apsekojuma dati

2010. g. apsekojuma dati

2014. g. apsekojuma dati

Publikācijas

Darba samaksas struktūras apsekojuma rezultāti 2014. gadā

Ieteikt