Mēnešalgas apmēra noteikšana

Statistikas dati, ko izmanto, lai noteiktu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru.

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēra noteikšana norit saskaņā ar likumu "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums".

Savukārt valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa mēnešalgas apmēra noteikšana norit saskaņā ar likumu "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums".

Ārzemnieku mēnešalgas apmēra noteikšana ir saskaņā ar MK noteikumiem  Nr. 225 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu".

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un pārmaiņas pret iepriekšējo periodu

 

Vidējā bruto darba samaksa (euro)

Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%)

2010

633

-3,5

2011

660

4,4

2012

685

3,7

2013

716

4,6

2014

765

6,8

2015

818

6,8

2016

859

5,0

2017

926

7,9

2018

1004

8,4

2019 1076 7,2
Ieteikt