Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2011.gada 1.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka darba samaksa, turpinot iepriekšējā gada tendenci, ir pieaugusi arī šā gada sākumā.

2011.gada pirmajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 452 lati, salīdzinot ar 2010.gada pirmo ceturksni, tā pieauga par 20 latiem jeb 4,6%. Sabiedriskajā sektorā darba samaksa palielinājās par 6,4% (no 446 līdz 474 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā par 7,6% (no 410 līdz 441 latam), bet privātajā sektorā - par 3,6% (no 421 līdz 436 latiem).

Neto darba samaksa šajā laika periodā pieauga par 4,1% (no 308 līdz 320 latiem).

Salīdzinot ar 2010.gada ceturto ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa samazinājās par trīs latiem jeb 0,7%. Sabiedriskajā sektorā šajā periodā samazinājums bija par 2,7% (no 487 līdz 474 latiem), bet privātajā sektorā darba samaksa pieauga par 0,7% (no 433 līdz 436 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2010

I cet.

2010

II cet.

2010

III cet.

2010

IV cet.

2011

I cet.

2011

I cet. izmaiņas % pret 2010

IV cet.

2011

I cet. izmaiņas% pret 2010

I cet.

Pavisam

432

444

448

455

452

-0.7

4.6

Privātajā sektorā

421

423

430

433

436

0.7

3.6

Sabiedriskajā sektorā

446

474

475

487

474

-2.7

6.4

no tā

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

410

436

438

448

441

-1.5

7.6

2011.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, mēneša vidējā bruto darba samaksa visvairāk pieaugusi tādās nozarēs kā izglītība – par 9,3%, pārējo individuālo pakalpojumu un nekustamo īpašumu nozarēs – par 8,7%, elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarēs - par 8,1%, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā – par 7,1%.

Darba samaksas samazinājums šai periodā vērojams ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1,2%, kā arī transporta un glabāšanas nozarē un būvniecībā – par 0,5%.

Darba samaksas pieaugumu elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē radīja galvenokārt neregulāro izmaksu (pārsvarā prēmiju) kāpums, regulārā darba samaksa šajā nozarē pieauga tikai par 0,9%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos)

 

2010

I cet.

2010

II cet.

2010

III cet.

2010

IV cet.

2011

I cet.

2011

I cet. izmaiņas% pret 2010

IV cet.

2011

I cet. izmaiņas% pret 2010

I cet.

Pavisam

432

444

448

455

452

-0.7

4.6

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

392

403

424

438

420

-4.0

7.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

513

503

500

522

507

-2.9

-1.2

Apstrādes rūpniecība

391

403

412

415

409

-1.5

4.6

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

575

639

739

643

622

-3.4

8.1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

429

451

454

476

455

-4.5

5.9

Būvniecība

426

405

418

422

424

0.5

-0.5

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

364

365

370

374

380

1.7

4.4

Transports un uzglabāšana

484

511

497

504

481

-4.5

-0.5

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

275

286

291

287

297

3.6

8.1

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

752

733

752

803

787

-1.9

4.8

Finanšu un apdrošināšanas darbības

920

949

927

920

957

4.0

4.0

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

363

369

369

372

394

5.9

8.7

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

561

571

586

606

600

-1.1

6.9

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

405

419

414

441

421

-4.5

4.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

500

509

516

522

530

1.5

5.9

Izglītība

362

397

398

409

395

-3.2

9.3

Veselība un sociālā aprūpe

402

421

418

437

421

-3.6

4.8

Māksla, izklaide un atpūta

368

369

366

373

378

1.3

2.9

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

349

348

358

356

380

6.6

8.7

 

Vidējā darbinieku skaita pilna darba laika vienībās 1) un bruto darba samaksas fonda pārmaiņas pa sektoriem
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)
Sabiedriskais sektorsPrivātais sektors

1) Darbinieku skaits, kas tiek izmantots vidējās mēneša bruto darba samaksas aprēķiniem.

Dati par Baltijas valstīm liecina, ka šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, mēneša vidējā bruto darba samaksa pieauga visās trīs valstīs. Vislielākais relatīvais pieaugums bija Latvijā, kur vidējā mēneša bruto darba samaksa pieauga par 4,6% (no 614 līdz 642 eiro), tad Igaunijā – par 4,5% (no 758 līdz 792 eiro), bet Lietuvā – par 2,0% (no 588 līdz 600 eiro).

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi