Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2010. gadā un 2010.gada 4.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī samazinājās no 461 līdz 445 latiem jeb par 3,5%. Sabiedriskajā sektorā samazinājums bija 6,8% (no 505 līdz 470 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – 8,2% ( no 472 līdz 433 latiem), privātajā sektorā – 1,4% (no 433 līdz 427 latiem).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2010.gadā vidējā mēneša neto darba samaksa samazinājās straujāk nekā bruto – par 7,5% (no 342 līdz 316 latiem), kas skaidrojams ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes pieaugumu no 23% līdz 26% no 2010.gada 1.janvāra, kā arī mēneša neapliekamā minimuma samazināšanos no 90 līdz 35 latiem no 2009.gada 1.jūlija.

2010.gada ceturtajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 455 lati, kas ir par septiņiem latiem jeb 1,5% vairāk nekā trešajā ceturksnī.

Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā pieauga par 2,5% (no 475 līdz 487 latiem), bet privātajā – par 0,7% (no 430 līdz 433 latiem).

Salīdzinot ar 2009.gada ceturto ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī pieauga par 3,4% (no 440 līdz 455 latiem), sabiedriskajā sektorā – par 5,1% (no 463 līdz 487 latiem), privātajā – par 2,1% (no 424 līdz 433 latiem).
 

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2009

2009

IV cet.

2010

2010

I cet.

2010

II cet.

2010

III cet.

2010

IV cet.

2010.g.

izmaiņas % pret 2009.g.

2010

IV cet. izmaiņas% pret 2009

IV cet.

Pavisam

461

440

445

432*

444

448*

455

-3.5

3.4

Privātajā sektorā

433

424

427

421

423

430

433

-1.4

2.1

Sabiedriskajā sektorā

505

463

470

446

474

475

487

-6.8

5.1

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

472

420

433

410

436

438

448

-8.2

6.7

 

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, mēneša vidējā bruto darba samaksa visstraujāk samazinājās izglītības nozarē – par 10,7%, valsts pārvaldē – par 9,0%, kā arī būvniecībā – par 5,3%. Pieaugums šajā periodā ir vērojams pārējo individuālo pakalpojumu sniegšanas nozarē, kur darba samaksa pieauga par 6,6%, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā – par 5,8%, kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē - par 5,5%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos)

 

2009

2009

IV cet.

2010

2010

I

cet.*

2010

II

cet.*

2010

III cet.*

2010

IV cet.

2010.g.

izmaiņas % pret 2009.g.

 

2010

IV cet. izmaiņas% pret 2009

IV cet.

Pavisam

461

440

445

432

444

448

455

-3.5

3.4

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

392

392

415

392

403

424

438

5.8

11.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

503

524

509

513

503

500

522

1.0

-0.3

Apstrādes rūpniecība

405

396

406

391

403

412

415

0.1

4.9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

614

608

647

575

639

739

643

5.5

5.9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

450

440

453

429

451

454

476

0.5

8.1

Būvniecība

441

439

418

426

405

418

422

-5.3

-3.8

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

384

367

368

364

365

370

374

-4.0

2.0

Transports un uzglabāšana

498

485

499

484

511

497

504

0.2

4.0

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

284

280

285

275

286

291

287

0.1

2.2

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

791

807

760

752

733

752

803

-4.0

-0.5

Finanšu un apdrošināšanas darbības

968

932

929

920

949

927

920

-4.1

-1.3

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

374

373

368

363

369

369

372

-1.5

-0.3

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

570

570

582

561

571

586

606

2.1

6.5

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

418

420

420

405

419

414

441

0.5

4.9

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

561

510

512

500

509

516

522

-9.0

1.8

Izglītība

439

370

391

362

397

398

409

-10.7

10.7

Veselība un sociālā aprūpe

440

410

420

402

421

418

437

-4.6

6.4

Māksla, izklaide un atpūta

385

371

369

368

369

366

373

-4.5

0.0

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

461

440

353

349

348

358

356

6.6

2.2

 

 

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu Baltijas valstīs (procentos)

Baltijas valstīs 2010.gada ceturtajā ceturksnī visaugstākā mēneša vidējā bruto darba samaksa bija Igaunijā – 814 eiro, Latvijā - 647, Lietuvā - 614 eiro. Salīdzinot ar 2009.gada ceturto ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa pieauga visās Baltijas valstīs - visvairāk Igaunijā un Latvijā – attiecīgi par 3,9% un 3,4% , bet Lietuvā - par 0,2%.

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzēs.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.


* Dati precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi