Publikācija

Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2019. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
12
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2020/14
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas