Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2007.g.1.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2007.gada I ceturksnī bija 357 lati, un, salīdzinot ar 2006.gada I ceturksni, tā ir pieaugusi par 32,8%. Darba samaksas regulārās izmaksas2) palielinājušās par 32,3%.

Sabiedriskajā sektorā1) mēneša vidējā bruto darba samaksa palielinājusies no 301 lata 2006.g. I ceturksnī līdz 406 latiem 2007.g. I ceturksnī jeb par 34,5%, bet privātajā sektorā - attiecīgi no 252 līdz 334 latiem jeb par 32,8%.

Mēneša vidējā neto darba samaksa valstī šajā periodā palielinājās par 33,4% un sasniedza 257 latus. Reālās darba samaksaspieaugums3) 2007.gada I ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada I ceturksni, bija 24,0%.

Bruto darba samaksa 2007.g. I ceturksnī, salīdzinot ar 2006.g. I ceturksni, visstraujāk augusi elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādes nozarē - no 371 līdz 536 latiem jeb par 44,4%. Lielo pieaugumu šajā nozarē radīja neregulārās izmaksas (regulārās bruto darba samaksas pieaugums ir 29,0%). Straujāk darba samaksa augusi arī tādās nozarēs kā sabiedriskie, sociālie un citi pakalpojumi – no 228 līdz 321 latiem jeb par 40,8%, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – no 283 līdz 394 latiem jeb par 39,0%, būvniecība – no 240 līdz 331 latiem jeb par 38,0%, valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana – no 356 līdz 490 latiem jeb par 37,8%, kā arī veselība un sociālā aprūpe – no 267 līdz 366 latiem jeb par 37,0%.

Valsts reģionos bruto darba samaksa gada laikā visvairāk palielinājusies Pierīgas reģionā – par 34,5%, Kurzemes reģionā – par 34,3% un Zemgales reģionā – par 33,6%, bet vismazāk Latgales reģionā – par 30,8%. Visaugstākā darba samaksa bija Rīgā – 407 lati. Salīdzinot ar 2006.g. I ceturksni, 2007.g. I ceturksnī tā pieaugusi par 98 latiem. Viszemākā darba samaksa bija Latgales reģionā. 2007.g. I ceturksnī tā bija 249 lati jeb 69,6% no vidējās bruto darba samaksas valstī.

Salīdzinot 2007.g. I ceturkšņa datus ar 2006.g. IV ceturksni, jāatzīmē, ka vidējā bruto darba samaksa valstī pieaugusi par 4,0%, tai skaitā regulārās izmaksas – par 12,1%.

Mēneša vidējā darba samaksa
(latos)

2006.g.

2006.g.
I cet.

2007.g.
I cet.

2007.g. I cet. pieaugums pret 2006.g. I cet., %

Valstī kopā

bruto darba samaksa

302.38

269.02

357.39

32.8

no tās regulārās izmaksas 2)

273.41

250.30

331.06

32.3

neto darba samaksa

216.49

192.90

257.35

33.4

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 1)

bruto darba samaksa

350.99

301.47

405.53

34.5

no tās regulārās izmaksas 2)

304.56

282.00

374.87

32.9

neto darba samaksa

250.53

215.72

291.26

35.0

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

338.99

284.76

387.25

36.0

no tās regulārās izmaksas 2)

286.77

266.87

359.02

34.5

neto darba samaksa

242.15

204.02

278.87

36.7

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

373.91

332.70

442.74

33.1

no tās regulārās izmaksas 2)

338.58

310.31

407.13

31.2

neto darba samaksa

266.54

237.59

316.48

33.2

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

277.39

251.75

334.41

32.8

no tās regulārās izmaksas 2)

257.31

233.34

309.91

32.8

neto darba samaksa

199.01

180.77

241.18

33.4

Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem
(latos)

2006.gada I ceturksnis

2007.gada I ceturksnis

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas2)

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas2)

neto darba samaksa

Pavisam

269.02

250.30

192.90

357.39

331.06

257.35

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

231.53

215.74

167.43

318.59

293.21

233.01

Zvejniecība

195.46

191.53

142.66

269.34

243.22

193.38

Rūpniecība - pavisam

252.27

240.78

182.37

338.16

317.09

245.59

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

283.32

273.83

203.12

393.85

371.64

284.72

apstrādes rūpniecība

239.62

228.30

173.38

318.19

302.32

231.78

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

370.99

357.59

266.93

535.82

461.12

382.11

Būvniecība

239.80

229.66

171.86

331.02

317.63

237.40

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

221.41

207.45

160.12

297.69

278.25

215.62

Viesnīcas un restorāni

168.76

162.80

122.99

226.01

216.74

165.62

Transports, glabāšana un sakari

307.03

279.88

219.15

379.59

349.17

273.91

tai skaitā:

sauszemes transports;

cauruļvadu transports

243.67

231.51

175.31

301.89

290.18

219.64

ūdens transports

1003.78

974.02

802.48

956.14

869.60

787.15

gaisa transports

913.47

909.67

624.45

1 109.76

1 093.91

723.19

transporta papilddarbība un

palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

336.37

316.44

237.14

443.02

413.41

318.40

pasts un telekomunikācijas

409.39

318.83

289.32

469.70

373.63

334.86

Finanšu starpniecība

701.56

533.17

491.11

853.60

657.37

597.30

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma,

datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

290.22

270.76

206.05

384.79

355.52

274.50

Valsts pārvalde un aizsardzība;

obligātā sociālā apdrošināšana

355.85

319.60

254.14

490.25

433.11

348.75

Izglītība

254.73

247.06

182.69

327.44

316.70

238.64

Veselība un sociālā aprūpe

267.38

262.18

190.95

366.39

358.69

263.78

Sabiedriskie, sociālie un

individuālie pakalpojumi

227.73

213.37

163.58

320.71

303.16

229.44

no tiem atpūta, kultūra un sports

233.95

218.98

167.24

329.81

309.03

236.38

Mēneša vidējā darba samaksa pa reģioniem
(latos)

2006.g.

2006.g.
I cet.

2007.g.
I cet.

2007.g. I cet. pieaugums pret 2006.g. I cet., %

Valstī kopā

bruto darba samaksa

302.38

269.02

357.39

32.8

no tās regulārās izmaksas 2)

273.41

250.30

331.06

32.3

neto darba samaksa

216.49

192.90

257.35

33.4

tai skaitā:

Rīgā

bruto darba samaksa

346.63

309.08

406.98

31.7

no tās regulārās izmaksas 2)

308.13

282.11

369.77

31.1

neto darba samaksa

246.91

220.33

290.60

31.9

Pierīgas reģionā

bruto darba samaksa

287.65

253.01

340.22

34.5

no tās regulārās izmaksas 2)

266.73

239.79

323.45

34.9

neto darba samaksa

205.62

181.28

245.51

35.4

Vidzemes reģionā

bruto darba samaksa

235.36

210.56

277.41

31.7

no tās regulārās izmaksas 2)

220.77

204.31

268.41

31.4

neto darba samaksa

170.75

153.31

203.29

32.6

Kurzemes reģionā

bruto darba samaksa

248.57

223.04

299.65

34.3

no tās regulārās izmaksas 2)

232.48

214.24

286.69

33.8

neto darba samaksa

179.78

161.85

219.58

35.7

Zemgales reģionā

bruto darba samaksa

245.42

216.65

289.45

33.6

no tās regulārās izmaksas 2)

227.75

209.01

276.60

32.3

neto darba samaksa

177.96

157.08

212.52

35.3

Latgales reģionā

bruto darba samaksa

213.53

190.03

248.58

30.8

no tās regulārās izmaksas 2)

197.12

183.77

239.54

30.3

neto darba samaksa

155.27

138.83

183.57

32.2

____________________
1) Sabiedriskais sektors ietver sevī valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumus, biedrības un fondus, un to komercsabiedrības. Informācija nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

2) Nav ietverti dati par neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13.alga u.c., kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

3) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi