Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2006.gadā un 2006.gada IV ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, pieaugusi par 23,0%, kas ir vislielākais pieaugums pēdējo desmit gadu laikā.

2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, darba samaksa palielinājusies no 246 līdz 302 latiem jeb par 57 latiem, sabiedriskajā sektorā1) no 285 līdz 351 latiem jeb par 66 latiem, bet privātajā sektorā - no 224 līdz 277 latiem jeb par 53 latiem.

Savukārt mēneša vidējās bruto darba samaksas regulārās izmaksas2) pieaugušas par 21,3%.

Mēneša vidējā neto darba samaksa valstī šajā periodā palielinājās par 23,1% un sasniedza 216 latus. Darba samaksasreālais pieaugums3) 2006.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija 15,6%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa 2006.gadā, salīdzinot ar 2005.gadu, visstraujāk augusi tādās nozarēs kā būvniecība – no 211 līdz 282 latiem jeb par 33,7%, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde – no 257 līdz 331 latiem jeb par 28,9%, veselība un sociālā aprūpe – no 233 līdz 298 latiem jeb par 27,9%. Zemākais pieaugums ir vērojams transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – par 16,3%.

Valsts reģionos bruto darba samaksa gada laikā visvairāk palielinājusies Pierīgas reģionā – par 26,2% un Rīgā – par 23,8%, bet vismazāk Kurzemes reģionā – par 19,1%. Visaugstākā darba samaksa bija Rīgā – 347 lati. Salīdzinot ar 2005.gadu, tā pieaugusi par 67 latiem. Viszemākā darba samaksa bija Latgales reģionā. 2006.gadā tā bija 214 lati jeb 70,6% no vidējās bruto darba samaksas valstī.

Vislielākais darba samaksas pieaugums 2006.gadā valstī bija IV ceturksnī, kad bruto darba samaksa mēnesī sasniedza 344 latus, kas ir par 27,9% vairāk nekā 2005.gada IV ceturksnī.

Salīdzinot ar 2005.gada IV ceturksni, visstraujāk tā augusi strādājošajiem izglītības nozarē – no 264 līdz 373 latiem jeb par 41,1%, būvniecībā – no 234 līdz 318 latiem jeb par 35,8%, kā arī ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – no 279 līdz 366 latiem jeb par 31,4%.

Mēneša vidējā darba samaksa
(latos)

2005.g.

2005.g.
IV cet.

2006.g.

2006.g.
I cet. 4)

2006.g.
II cet. 4)

2006.g.
III cet. 4)

2006.g.
IV cet.

Valstī kopā

bruto darba samaksa

245.75

268.67

302.38

269.02

291.41

303.95

343.75

no tās regulārās izmaksas 2)

225.34

236.32

273.41

250.30

266.72

280.26

295.42

neto darba samaksa

175.87

192.13

216.49

192.90

208.60

217.55

245.94

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 1)

bruto darba samaksa

284.86

321.31

350.99

301.47

337.92

345.37

418.88

no tās regulārās izmaksas 2)

251.55

261.18

304.56

282.00

298.35

309.36

328.42

neto darba samaksa

203.24

229.03

250.53

215.72

241.16

246.60

298.44

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

273.30

313.03

338.99

284.76

320.20

326.86

422.45

no tās regulārās izmaksas 2)

239.94

247.05

286.77

266.87

278.40

287.39

313.88

neto darba samaksa

195.20

223.32

242.15

204.02

228.78

233.38

301.22

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

306.76

337.23

373.91

332.70

371.81

380.53

411.75

no tās regulārās izmaksas 2)

273.54

288.41

338.58

310.31

336.54

351.09

357.05

neto darba samaksa

218.46

240.01

266.54

237.59

264.82

271.69

292.89

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

224.00

240.23

277.39

251.75

267.10

283.11

306.05

no tās regulārās izmaksas 2)

210.72

222.81

257.31

233.34

250.10

265.49

278.91

neto darba samaksa

160.66

172.21

199.01

180.77

191.58

202.95

219.61

 

Mēneša vidējās darba samaksas pieaugums pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
(procentos)

2006.g.

2006.g.
I cet. 4)

2006.g.
II cet. 4)

2006.g.
III cet. 4)

2006.g.
IV cet.

Valstī kopā

bruto darba samaksa

23.0

19.2

21.5

22.5

27.9

no tās regulārās izmaksas 2)

21.3

18.6

19.8

21.4

25.0

neto darba samaksa

23.1

19.3

21.4

22.6

28.0

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 1)

bruto darba samaksa

23.2

18.0

20.8

21.9

30.4

no tās regulārās izmaksas 2)

21.1

18.5

18.6

21.1

25.7

neto darba samaksa

23.3

18.2

20.7

22.2

30.3

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

24.0

15.6

20.4

22.0

35.0

no tās regulārās izmaksas 2)

19.5

15.8

15.6

19.1

27.1

neto darba samaksa

24.1

15.7

20.3

22.2

34.9

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

21.9

22.0

21.6

22.0

22.1

no tās regulārās izmaksas 2)

23.8

23.1

23.8

24.5

23.8

neto darba samaksa

22.0

22.4

21.4

22.4

22.0

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

23.8

20.8

22.8

23.6

27.4

no tās regulārās izmaksas 2)

22.1

19.4

21.2

22.1

25.2

neto darba samaksa

23.9

20.8

22.8

23.7

27.5

 

Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem 2005. un 2006.gadā
(latos)

2005.gads

2006.gads

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas2)

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas2)

neto darba samaksa

Pavisam

245.75

225.34

175.87

302.38

273.41

216.49

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

211.34

193.56

152.89

255.37

233.32

184.09

Zvejniecība

159.95

152.81

116.84

188.70

179.55

137.29

Rūpniecība - pavisam

234.09

219.33

168.36

284.26

266.53

205.13

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

256.97

245.58

183.31

331.20

314.23

237.13

apstrādes rūpniecība

218.66

207.90

157.43

268.19

252.75

193.76

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

375.40

322.57

268.72

437.10

396.34

313.48

Būvniecība

210.95

202.54

150.70

281.97

265.24

201.33

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

194.58

183.66

140.45

243.59

226.85

175.55

Viesnīcas un restorāni

151.71

146.78

110.02

188.56

179.60

136.95

Transports, glabāšana un sakari

283.62

256.35

202.13

329.74

300.98

235.48

tai skaitā:

sauszemes transports; cauruļvadu transports

231.09

206.42

164.94

277.64

253.63

198.94

ūdens transports

865.48

820.05

704.96

980.38

906.24

791.61

gaisa transports

798.61

771.32

556.60

995.52

979.49

688.55

transporta papilddarbība un palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

340.56

315.71

239.63

363.08

337.30

256.23

pasts un telekomunikācijas

321.49

284.12

228.28

379.90

332.01

270.40

Finanšu starpniecība

579.35

496.66

406.97

704.81

583.50

496.22

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

261.67

240.24

186.37

329.05

297.96

233.90

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

352.30

289.02

250.35

429.40

336.08

304.61

Izglītība

241.27

226.68

172.72

295.36

268.00

212.09

Veselība un sociālā aprūpe

232.55

222.88

166.38

297.60

284.62

212.64

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

208.35

190.89

148.97

258.74

233.39

185.06

no tiem atpūta, kultūra un sports

204.87

186.81

145.96

266.30

238.52

189.73

 

Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem 2005. un 2006.gada IV ceturksnī
(latos)

2005.g. IV ceturksnis

2006.g. IV ceturksnis

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas2)

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas2)

neto darba samaksa

Pavisam

268.67

236.32

192.13

343.75

295.42

245.94

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

232.34

205.41

167.68

291.19

250.41

209.87

Zvejniecība

174.19

164.47

127.58

208.48

192.79

150.12

Rūpniecība - pavisam

253.11

230.77

181.77

311.86

288.43

225.22

tai skaitā:

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

278.72

256.53

199.39

366.22

330.04

262.78

apstrādes rūpniecība

234.79

219.28

168.89

295.64

274.73

214.04

elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

425.01

337.06

302.67

467.20

420.27

332.20

Būvniecība

234.11

220.82

166.75

317.81

291.84

226.56

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

208.80

195.11

150.31

271.09

247.89

194.82

Viesnīcas un restorāni

164.95

159.46

119.52

209.54

195.69

151.62

Transports, glabāšana un sakari

295.97

267.42

211.62

352.02

314.09

251.55

tai skaitā:

sauszemes transports; cauruļvadu transports

242.88

216.00

173.64

302.05

266.66

216.56

ūdens transports

1022.97

960.01

881.87

874.69

833.38

704.36

gaisa transports

895.70

865.70

629.35

1052.34

1035.50

731.21

transporta papilddarbība un palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

368.71

332.38

259.96

386.72

347.92

273.11

pasts un telekomunikācijas

312.00

288.95

222.71

390.08

343.22

278.23

Finanšu starpniecība

619.52

515.99

436.34

792.49

628.44

559.82

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

282.56

248.86

201.49

364.80

320.03

260.20

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

418.40

299.92

297.45

525.99

355.67

371.89

Izglītība

264.02

230.65

188.72

372.52

301.22

267.20

Veselība un sociālā aprūpe

258.83

239.62

184.78

327.23

299.12

233.82

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

229.46

198.92

163.96

300.86

253.13

214.74

no tiem atpūta, kultūra un sports

227.01

193.52

161.67

315.66

262.53

224.45

 

Mēneša vidējā darba samaksa pa reģioniem
(latos)

2005.g.

2005.g.
IV cet.

2006.g.

2006.g.
I cet. 4)

2006.g.
II cet. 4)

2006.g.
III cet. 4)

2006.g.
IV cet.

Valstī kopā

bruto darba samaksa

245.75

268.67

302.38

269.02

291.41

303.95

343.75

no tās regulārās izmaksas 2)

225.34

236.32

273.41

250.30

266.72

280.26

295.42

neto darba samaksa

175.87

192.13

216.49

192.90

208.60

217.55

245.94

tai skaitā:

Rīgā

bruto darba samaksa

279.99

306.89

346.63

309.08

334.10

348.35

393.00

no tās regulārās izmaksas 2)

252.64

264.85

308.13

282.11

300.47

316.43

332.21

neto darba samaksa

199.17

218.19

246.91

220.33

237.86

248.01

280.03

Pierīgas reģionā

bruto darba samaksa

228.01

248.16

287.65

253.01

277.07

290.24

329.86

no tās regulārās izmaksas 2)

213.32

224.22

266.73

239.79

259.84

274.12

292.73

neto darba samaksa

163.42

177.91

205.62

181.28

197.91

207.57

235.40

Vidzemes reģionā

bruto darba samaksa

194.77

211.76

235.36

210.56

227.44

237.22

265.48

no tās regulārās izmaksas 2)

184.00

192.11

220.77

204.31

214.95

226.76

236.58

neto darba samaksa

141.23

153.49

170.75

153.31

164.81

172.26

192.13

Kurzemes reģionā

bruto darba samaksa

208.75

224.77

248.57

223.04

242.01

251.70

276.66

no tās regulārās izmaksas 2)

196.56

205.51

232.48

214.24

229.00

237.79

248.28

neto darba samaksa

150.78

162.33

179.78

161.85

175.40

181.80

199.46

Zemgales reģionā

bruto darba samaksa

200.56

222.22

245.42

216.65

234.15

243.05

287.43

no tās regulārās izmaksas 2)

189.11

201.27

227.75

209.01

221.07

230.24

250.31

neto darba samaksa

145.67

161.16

177.96

157.08

169.94

175.84

208.69

Latgales reģionā

bruto darba samaksa

177.42

191.41

213.53

190.03

204.98

214.39

243.70

no tās regulārās izmaksas 2)

168.06

174.18

197.12

183.77

192.63

200.53

210.99

neto darba samaksa

129.24

138.95

155.27

138.83

149.17

156.18

176.19

____________________
1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

2) Nav ietverti dati par neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13.alga u.c., kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

3) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

4) Dati precizēti.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 7366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi