Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2007.g.3.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa 2007.gada trešajā ceturksnī bija 404 lati, kas ir par 4,8% vairāk nekā otrajā ceturksnī. Sabiedriskajā sektorā darba samaksa pieaugusi par 2%, bet privātajā sektorā – par 6,6%. Savukārt, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, darba samaksa pieaugusi par 32,9%, tai skaitā darba samaksas regulārās izmaksas1) - par 32,5%.

Šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar aizvadītā gada trešo ceturksni, mēneša vidējā neto darba samaksa valstī palielinājās par 33,3% un sasniedza 290 latus. Darba samaksasreālais pieaugums2) bija 20,9%.

Šajā laika periodā bruto darba samaksa visstraujāk kāpusi tādās nozarēs kā zvejniecība, zivkopība un ar to saistītie pakalpojumi – no 168 līdz 273 latiem jeb par 62,6%, valsts pārvalde un aizsardzība, un obligātā sociālā apdrošināšana – no 421 līdz 600 latiem jeb par 42,6%, sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi – no 255 līdz 362 latiem jeb par 41,9%, lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība – no 257 līdz 360 latiem jeb par 40,4%, veselība un sociālā aprūpe – no 300 līdz 409 latiem jeb par 36,2% un tirdzniecība – no 245 līdz 334 latiem jeb par 36,1%.

Sabiedriskajā sektorā3) mēneša vidējā bruto darba samaksa pieaugusi no 345 latiem pērnā gada trešajā ceturksnī līdz 472 latiem šā gada trešajā ceturksnī jeb par 36,7%, bet privātajā sektorā - attiecīgi no 283 līdz 373 latiem jeb par 31,9%.

Ņemot vērā datu lietotāju lielo interesi par darba samaksas rādītājiem Latvijas administratīvajās vienībās, CSP sāk publicēt datus par vidējo mēneša darba samaksu privātā sektora komercsabiedrībās ar darbinieku skaitu 50 un vairāk sadalījumā pa republikas nozīmes pilsētām un rajoniem (šīs komercsabiedrības tiek apsekotas visas, bet komersanti ar nodarbināto skaitu zem 50 tiek apsekoti izlases veidā, kas veikta tikai reģionu līmenī). Vidējais aizņemto darbvietu īpatsvars privātā sektora komercsabiedrībās ar darbinieku skaitu 50 un vairāk 2007.gada 3.ceturksnī bija 44,1% (318,9 tūkst.) no visām aizņemtajām darbvietām privātajā sektorā (723,2 tūkst.).

Privātā sektora komercsabiedrībās ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk mēneša vidējā bruto darba samaksa šā gada trešajā ceturksnī bija 468 lati, kas ir par 25,4% augstāka nekā visā privātajā sektorā. Visaugstākā darba samaksa šajās komercsabiedrībās bija Rīgas rajonā – 531 lats, Rīgas pilsētā un Ventspils rajonā – 523 lati, Ventspilī 479 lati, Liepājā – 435 lati, Dobeles rajonā – 434 lati, Valkas rajonā – 410 lati un Aizkraukles rajonā – 405 lati, bet viszemākā - Balvu rajonā – 192 lati, Krāslavas rajonā – 197 lati, Ludzas rajonā – 215 lati, Daugavpils rajonā – 217 lati, Gulbenes rajonā – 223 lati un Kuldīgas rajonā – 229 lati.

Sīkāka informācija par mēneša vidējo darba samaksu gan pa sektoriem un nozarēm, gan pa reģioniem, republikas pilsētām un rajoniem pieejama datu bāzēs CSP mājas lapā www.csb.gov.lv.


Mēneša vidējā darba samaksa pa sektoriem
(latos)

2006.g.
III cet.

2007.g.
I cet.4)

2007.g.
II cet.4)

2007.g.
III cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2007.g.
II cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2006.g.
III cet.

PAVISAM

bruto darba samaksa

303.95

353.78

385.45

403.92

4.8

32.9

no tās regulārās izmaksas 1)

280.26

328.02

352.58

371.34

5.3

32.5

neto darba samaksa

217.55

254.78

276.71

290.05

4.8

33.3

pavisam bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu
zem 50

bruto darba samaksa

348.12

409.61

451.45

469.92

4.1

35.0

no tās regulārās izmaksas 1)

317.58

375.13

406.12

427.84

5.3

34.7

neto darba samaksa

248.48

293.52

322.43

336.02

4.2

35.2

SABIEDRISKAJĀ sektorā 2)

bruto darba samaksa

345.37

405.49

463.14

472.25

2.0

36.7

no tās regulārās izmaksas 1)

309.36

374.82

403.02

420.51

4.3

35.9

neto darba samaksa

246.60

291.24

329.22

337.17

2.4

36.7

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

326.86

387.24

444.60

460.77

3.6

41.0

no tās regulārās izmaksas 1)

287.39

358.99

381.94

400.57

4.9

39.4

neto darba samaksa

233.38

278.87

317.35

330.26

4.1

41.5

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

380.53

442.67

500.12

495.10

-1.0

30.1

no tās regulārās izmaksas 1)

351.09

407.06

445.10

460.17

3.4

31.1

neto darba samaksa

271.69

316.44

352.88

350.94

-0.5

29.2

PRIVĀTAJĀ sektorā

bruto darba samaksa

283.11

329.86

350.32

373.32

6.6

31.9

no tās regulārās izmaksas 1)

265.49

306.22

329.81

349.31

5.9

31.6

neto darba samaksa

202.95

237.94

252.98

268.99

6.3

32.5

no tā:

privātā sektora komercsabiedrībās ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk

bruto darba samaksa

350.71

414.04

440.57

468.16

6.3

33.5

no tās regulārās izmaksas 1)

325.67

375.68

409.65

435.31

6.3

33.7

neto darba samaksa

250.27

296.06

316.17

335.29

6.0

34.0

Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem
(latos)

2006.gada III ceturksnis

2007.gada III ceturksnis

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas1)

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas1)

neto darba samaksa

Pavisam

303.95

280.26

217.55

403.92

371.34

290.05

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

256.78

238.46

185.51

360.41

328.59

262.68

Zvejniecība

167.75

164.27

122.82

272.77

263.81

196.45

Rūpniecība - pavisam

297.33

277.04

214.31

381.17

356.71

277.87

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

351.74

337.94

251.37

426.68

402.18

305.92

apstrādes rūpniecība

277.15

261.73

199.85

360.17

340.89

262.80

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

489.06

418.79

352.07

599.59

518.80

435.60

Būvniecība

296.69

281.52

211.42

394.94

377.31

280.99

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

245.24

230.71

176.49

333.68

314.86

240.44

Viesnīcas un restorāni

192.02

182.99

139.44

247.61

237.57

180.56

Transports, glabāšana un sakari

334.93

309.73

239.50

411.49

385.45

295.79

sauszemes transports;
cauruļvadu transports

287.15

262.80

205.88

340.73

319.74

245.97

ūdens transports

907.13

871.59

732.70

869.15

834.36

734.71

gaisa transports

1009.51

998.08

711.56

1492.92

1477.67

1006.14

transporta papilddarbība un
palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

366.33

344.21

257.73

476.18

441.94

337.89

pasts un telekomunikācijas

372.28

339.57

266.55

438.46

405.82

314.69

Finanšu starpniecība

661.86

597.07

467.66

829.38

752.44

582.62

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma,
datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

333.54

307.82

236.65

440.16

390.47

313.60

Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana

420.76

337.35

297.79

600.09

483.51

424.23

Izglītība

279.87

268.11

201.77

376.77

355.14

274.98

Veselība un sociālā aprūpe

300.26

292.17

213.94

408.98

394.81

291.82

Sabiedriskie, sociālie un
individuālie pakalpojumi

255.06

237.39

182.59

361.84

335.24

257.25

no tiem atpūta, kultūra un sports

256.97

237.87

183.10

375.46

345.11

267.77

Mēneša vidējā bruto darba samaksa republikas pilsētās un rajonos
(latos)

2006.gada III ceturksnis

2007.gada III ceturksnis

Pavisam
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu
zem 50

no tā

Pavisam
bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu zem 50

no tā

sabiedriskajā sektorā 2)

privātā sektora komerc-sabiedrībās ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk

sabiedriskajā sektorā 2)

privātā sektora komerc-
sabiedrībās ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk

Latvija

348.12

345.37

350.71

469.92

472.25

468.16

Pilsētas

Rīga

400.33

407.00

395.68

537.65

556.20

523.34

Daugavpils

243.42

268.65

211.62

321.44

359.23

275.96

Jelgava

277.50

294.25

255.17

397.57

432.40

350.09

Jūrmala

275.92

291.84

254.16

381.46

409.16

331.86

Liepāja

308.01

281.96

325.53

419.87

398.76

434.62

Rēzekne

273.89

296.03

249.83

346.95

388.99

297.13

Ventspils

363.89

345.81

378.24

472.14

463.39

478.59

Rajoni

Aizkraukles

286.16

271.82

310.09

379.49

363.46

404.79

Alūksnes

239.41

251.80

190.89

336.62

350.43

283.44

Balvu

239.03

250.22

167.59

315.15

334.30

192.25

Bauskas

261.78

270.96

254.69

362.99

360.07

366.58

Cēsu

275.41

277.38

272.96

368.52

372.28

362.11

Daugavpils

215.53

220.30

193.75

278.05

295.93

216.68

Dobeles

296.78

265.81

337.58

388.71

350.30

434.16

Gulbenes

225.78

259.66

161.45

327.04

380.23

223.49

Jelgavas

290.34

273.13

301.31

391.76

385.22

397.60

Jēkabpils

256.91

270.50

233.25

353.68

372.00

324.83

Krāslavas

213.72

241.72

147.42

288.90

327.12

196.84

Kuldīgas

246.77

291.44

160.62

340.60

393.03

228.54

Liepājas

247.96

231.18

273.29

306.94

276.81

343.18

Limbažu

260.35

270.05

245.25

343.29

353.02

328.38

Ludzas

237.40

247.51

159.98

321.93

335.80

214.77

Madonas

242.23

262.43

212.55

322.58

349.12

274.42

Ogres

277.46

283.76

270.83

376.34

399.06

349.09

Preiļu

243.30

253.61

228.16

335.03

358.62

303.28

Rēzeknes

214.21

215.83

210.70

294.65

288.18

304.26

Rīgas

387.54

384.02

387.24

534.50

542.17

530.67

Saldus

255.51

256.15

254.18

350.16

350.71

349.09

Talsu

247.86

256.98

238.97

323.50

325.36

321.21

Tukuma

266.40

266.40

266.40

373.71

359.44

388.79

Valkas

297.23

267.78

329.40

380.97

356.04

409.99

Valmieras

297.37

306.37

286.28

401.28

421.59

378.30

Ventspils

322.95

248.38

394.16

432.04

330.87

523.25

_____________________
1) Nav ietverti dati par neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina katru mēnesi – dažādas prēmijas, kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

2) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

3) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

4) Dati precizēti sakarā ar ekonomiski aktīvo komersantu ģenerālkopas aktualizēšanu.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Informācija pa republikas pilsētām un rajoniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi