Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2007.g.2.cet.

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī šā gada otrajā ceturksnī bija 389 lati. Salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, tā pieaugusi par 33,4%. Darba samaksas regulārās izmaksas1) palielinājušās par 33,2%.

Sabiedriskajā sektorā2) mēneša vidējā bruto darba samaksa pieaugusi no 338 latiem pērnā gada otrajā ceturksnī līdz 463 latiem šī gada otrajā ceturksnī jeb par 37,1%, bet privātajā sektorā - attiecīgi no 267 līdz 354 latiem jeb par 32,4%.

Mēneša vidējā neto darba samaksa valstī šajā periodā palielinājās par 33,7% un sasniedza 279 latus. Darba samaksasreālais pieaugums3) bija 23,1%.

Bruto darba samaksa šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, visstraujāk augusi tādās nozarēs kā veselība un sociālā aprūpe – no 295 līdz 414 latiem jeb par 40,5%, sabiedriskie, sociālie un citi pakalpojumi – no 249 līdz 348 latiem jeb par 40,1%, valsts pārvalde un aizsardzība, un obligātā sociālā apdrošināšana – no 414 līdz 578 latiem jeb par 39,7%, būvniecība – no 268 līdz 369 latiem jeb par 37,9%.

Valsts reģionos bruto darba samaksa šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, visvairāk palielinājusies Kurzemes reģionā – par 36,9%, Zemgales reģionā – par 36,5% un Pierīgas reģionā – par 36,3%, bet vismazāk Latgales reģionā – par 31,4%. Visaugstākā darba samaksa bija Rīgā – 440 lati. Salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, šā gada otrajā ceturksnī tā pieaugusi par 106 latiem. Viszemākā darba samaksa 2007.gada otrajā ceturksnī bija Latgales reģionā - 269 lati jeb 69,3% no vidējās bruto darba samaksas valstī.

Salīdzinot šā gada otrā un pirmā ceturkšņa datus, jāatzīmē, ka vidējā bruto darba samaksa valstī pieaugusi par 9,2%, tai skaitā regulārās izmaksas – par 7,7%.

Baltijas valstīs vislielākā bruto darba samaksa šā gada otrajā ceturksnī bija Igaunijā – 738 eiro (pieaugums pret pērnā gada otro ceturksni – 21,2%), Latvijā – 553 eiro (33,4%) un Lietuvā – 529 eiro (20,2%).

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
(eiro)

2006.g.
II cet.

2007.g.
I cet.

2007.g.
II cet.

2007.g. II cet. pieaugums pret 2007.g. I cet., %

2007.g. II cet. pieaugums pret 2006.g. II cet., %

Latvija

415

507

553

9.2

33.4

Lietuva

440

503

529

5.1

20.2

Igaunija

609

660

738

11.9

21.2

Mēneša vidējā darba samaksa
(latos)

2006.g.
II cet.

2007.g.
I cet. 4)

2007.g.
II cet.

2007.g. II cet. pieaugums pret 2007.g. I cet., %

2007.g. II cet. pieaugums pret 2006.g. II cet., %

Pavisam

bruto darba samaksa

291.41

356.02

388.68

9.2

33.4

no tās regulārās izmaksas 1)

266.72

329.88

355.19

7.7

33.2

neto darba samaksa

208.60

256.34

278.93

8.8

33.7

tai skaitā:

sabiedriskajā sektorā 2)

bruto darba samaksa

337.92

405.49

463.34

14.3

37.1

no tās regulārās izmaksas 1)

298.35

374.82

403.22

7.6

35.1

neto darba samaksa

241.16

291.24

329.33

13.1

36.6

budžeta iestādēs

bruto darba samaksa

320.20

387.24

444.60

14.8

38.9

no tās regulārās izmaksas 1)

278.40

358.99

381.94

6.4

37.2

neto darba samaksa

228.78

278.87

317.35

13.8

38.7

valsts un pašvaldību komercsabiedrībās

bruto darba samaksa

371.81

442.67

500.72

13.1

34.7

no tās regulārās izmaksas 1)

336.54

407.06

445.70

9.5

32.4

neto darba samaksa

264.82

316.44

353.21

11.6

33.4

privātajā sektorā

bruto darba samaksa

267.10

332.52

353.76

6.4

32.4

no tās regulārās izmaksas 1)

250.10

308.39

332.79

7.9

33.1

neto darba samaksa

191.58

239.79

255.39

6.5

33.3

Mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem
(latos)

2006.gada II ceturksnis

2007.gada II ceturksnis

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas1)

neto darba samaksa

bruto darba samaksa

no tās regulārās izmaksas1)

neto darba samaksa

Pavisam

291.41

266.72

208.60

388.68

355.19

278.93

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

241.94

227.95

173.56

333.36

309.55

243.55

Zvejniecība

181.07

168.17

132.16

317.07

287.68

228.48

Rūpniecība - pavisam

276.06

260.27

199.00

362.39

340.22

264.04

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

314.61

305.33

225.06

427.53

407.13

308.16

apstrādes rūpniecība

260.80

246.63

188.12

344.38

324.68

251.59

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

423.79

390.43

304.54

542.59

493.57

388.73

Būvniecība

267.75

253.00

191.41

369.12

353.11

263.43

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

235.40

220.31

169.93

318.28

298.74

230.81

Viesnīcas un restorāni

183.06

176.20

133.14

235.16

226.02

171.07

Transports, glabāšana un sakari

324.25

299.60

231.17

419.31

376.11

300.41

sauszemes transports;
cauruļvadu transports

277.05

253.12

197.56

360.48

312.55

259.26

ūdens transports

1182.25

968.48

965.62

851.25

831.11

712.16

gaisa transports

997.35

965.93

679.29

1363.49

1330.76

901.70

transporta papilddarbība un
palīgdarbība; tūrisma aģentūru darbība

361.12

339.51

255.69

488.03

444.52

346.63

pasts un telekomunikācijas

348.92

326.23

248.21

421.06

393.25

301.78

Finanšu starpniecība

663.47

573.27

466.27

832.54

724.83

584.91

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma,
datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

323.03

289.84

229.37

408.10

376.34

290.88

Valsts pārvalde un aizsardzība;
obligātā sociālā apdrošināšana

413.52

331.34

293.60

577.77

464.54

408.51

Izglītība

273.15

255.29

195.88

361.25

332.61

260.19

Veselība un sociālā aprūpe

294.97

284.58

211.47

414.46

397.51

293.45

Sabiedriskie, sociālie un
individuālie pakalpojumi

248.80

228.28

177.57

348.46

317.31

247.89

no tiem atpūta, kultūra un sports

256.68

233.78

182.80

362.05

329.00

257.80

Mēneša vidējā darba samaksa pa reģioniem
(latos)

2006.g.
II cet.

2007.g.
I cet. 4)

2007.g.
II cet.

2007.g. II cet. pieaugums pret 2007.g. I cet., %

2007.g. II cet. pieaugums pret 2006.g. II cet., %

Latvija

bruto darba samaksa

291.41

356.02

388.68

9.2

33.4

no tās regulārās izmaksas 1)

266.72

329.88

355.19

7.7

33.2

neto darba samaksa

208.60

256.34

278.93

8.8

33.7

tai skaitā:

Rīga

bruto darba samaksa

334.10

405.09

439.77

8.6

31.6

no tās regulārās izmaksas 1)

300.47

368.37

395.91

7.5

31.8

neto darba samaksa

237.86

289.17

313.71

8.5

31.9

Pierīgas reģions

bruto darba samaksa

277.07

339.19

377.53

11.3

36.3

no tās regulārās izmaksas 1)

259.84

322.05

352.66

9.5

35.7

neto darba samaksa

197.91

244.79

270.76

10.6

36.8

Vidzemes reģions

bruto darba samaksa

227.44

276.04

303.11

9.8

33.3

no tās regulārās izmaksas 1)

214.95

266.89

285.52

7.0

32.8

neto darba samaksa

164.81

202.37

219.68

8.6

33.3

Kurzemes reģions

bruto darba samaksa

242.01

298.91

331.21

10.8

36.9

no tās regulārās izmaksas 1)

229.00

286.02

309.15

8.1

35.0

neto darba samaksa

175.40

219.08

241.02

10.0

37.4

Zemgales reģions

bruto darba samaksa

234.15

289.21

319.58

10.5

36.5

no tās regulārās izmaksas 1)

221.07

275.99

300.08

8.7

35.7

neto darba samaksa

169.94

212.38

232.69

9.6

36.9

Latgales reģions

bruto darba samaksa

204.98

247.72

269.32

8.7

31.4

no tās regulārās izmaksas 1)

192.63

238.75

253.56

6.2

31.6

neto darba samaksa

149.17

183.00

197.26

7.8

32.2

________________
1) Nav ietverti dati par neregulāro darba samaksu, ko neaprēķina katru mēnesi – ceturkšņa un gada prēmijas, prēmijas svētkos, 13.alga u.c., kā arī piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

2) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

3) Aprēķināts, dalot mēneša vidējās neto darba samaksas augšanas tempu procentos ar patēriņa cenu augšanas tempu procentos x 100 – 100.

4) Dati precizēti.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi