Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2007.gadā un 2007.gada IV ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, pieaugusi no 302 līdz 398 latiem jeb par 31,5%. Sabiedriskajā sektorā1) pieaugums veidoja 35,8% (no 351 līdz 477 latiem), bet privātajā sektorā – 30,4% (no 277 līdz 362 latiem).

2007. gadā, salīdzinot ar 2006.gadu, mēneša vidējā neto darba samaksa valstī palielinājās par 32,0% un sasniedza 286 latus.

Bruto darba samaksa šajā periodā visstraujāk augusi tādās nozarēs kā zvejniecība, zivkopība un ar to saistītie pakalpojumi – no 189 līdz 284 latiem jeb par 50,4%, sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi – no 259 līdz 359 latiem jeb par 38,8%, veselība un sociālā aprūpe – no 298 līdz 408 latiem jeb par 37,1%, valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana – no 429 līdz 587 latiem jeb par 36,7% un lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība – no 255 līdz 349 latiem jeb atbilstoši par 36,7%.

2007. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2006. gada ceturto ceturksni, darba samaksa pieaugusi par 29,8%. Sabiedriskajā sektorā1) mēneša vidējā bruto darba samaksa palielinājusies no 419 līdz 564 latiem jeb par 34,8%, bet privātajā sektorā - attiecīgi no 306 līdz 392 latiem jeb par 28,1%. Privātā sektora komercsabiedrībās ar nodarbināto skaitu 50 un vairāk mēneša vidējā bruto darba samaksa bija 496 lati, bet uzņēmumos ar darbinieku skaitu zem 50 - 298 lati, kas ir 60% no bruto darba samaksas lielajos uzņēmumos 2007. gada ceturtajā ceturksnī.

Baltijas valstīs vislielākā bruto darba samaksa 2007. gada ceturtajā ceturksnī bija Igaunijā – 784 eiro (pieaugums pret pērnā gada ceturto ceturksni – 20,2%), Latvijā – 635 eiro (29,8%) un Lietuvā – 594 eiro (18,5%).

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums
pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu sabiedriskajā un privātajā sektorā


Mēneša vidējā bruto darba samaksa un tās izmaiņas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2007. gadā
(eiro)

2007.g.
I cet.

2007.g.
II cet.

2007.g.
III cet.

2007.g.
IV cet.

2007.g.
I cet. izmaiņas % pret 2006.g.
I cet.

2007.g.
II cet. izmaiņas % pret 2006.g.
II cet.

2007.g.
III cet. izmaiņas % pret 2006.g.
III cet.

2007.g.
IV cet. izmaiņas % pret 2006.g.
IV cet.

Latvija

503

549

575

635

31.5

32.4

32.9

29.8

Lietuva

503

529

565

594

20.9

20.2

17.9

18.5

Igaunija

660

738

697

784

20.1

21.2

20.2

20.2

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem
(latos)

2006.g.

2006.g.
IV cet.

2007.g.

2007.g.
I cet. 2)

2007.g.
II cet. 2)

2007.g.
III cet.

2007.g.
IV cet.

Pavisam

302

344

398

354

386

404

446

Sabiedriskajā sektorā 1)

351

419

477

406

463

472

564

Privātajā sektorā

277

306

362

330

351

373

392

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
(procentos)

2007.g.

2007.g.
I cet. 2)

2007.g.
II cet. 2)

2007.g.
III cet.

2007.g.
IV cet.

Pavisam

31.5

31.5

32.4

32.9

29.8

Sabiedriskajā sektorā 1)

35.8

34.5

37.1

36.7

34.8

Privātajā sektorā

30.4

31.1

31.3

31.9

28.1

______________________
1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.
2) Dati precizēti sakarā ar ekonomiski aktīvo komersantu ģenerālkopas aktualizēšanu.

Informācija pa darbības veidiem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda galvenā darbības veida.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi