Preses relīze

Par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2007.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie apsekojuma* dati par darbinieku skaita sadalījumu pēc bruto darba samaksas lieluma 2007.gada oktobrī liecina, ka, salīdzinot ar 2006. gada oktobri, un ņemot vērā straujo algu pieaugumu valstī, darbinieku skaits, kas saņēma darba samaksu līdz 300 latiem, samazinājies par 84,8 tūkst. Šādu darbinieku īpatsvars kopējā strādājošo skaitā sarucis no 65,5% līdz 50,5%.

Visās darba samaksas lieluma grupās, sākot no 300 latiem un vairāk, vērojams darbinieku skaita pieaugums. Darba samaksu no 300 līdz 400 latiem 2007.gada oktobrī saņēma par 12,0 tūkst. darbinieku vairāk nekā 2006.gada oktobrī, un šīs algas grupas darbinieku īpatsvars kopējā strādājošo skaitā pieaudzis no 12,5% līdz 13,1%.

Vislielākais darbinieku skaita pieaugums šajā periodā bija darba samaksas grupā no 400 līdz 600 latiem - 49,9 tūkst. Minētās algas grupas darbinieku īpatsvars kopējā strādājošo skaitā palielinājies no 13,4% līdz 18,7%.

Darba samaksas grupā no 600 līdz 800 latiem darbinieku skaits pieaudzis par 38,8 tūkst. un īpatsvars no 4,4% līdz 9,0%, darba samaksas grupā no 800 līdz 1000 latiem – attiecīgi par 17,5 tūkst. un īpatsvars no 1,9% līdz 4,0%, darba samaksas grupā no 1000 līdz 1500 latiem – par 13,8 tūkst. un īpatsvars no 1,5% līdz 3,1%, bet darba samaksas grupā virs 1500 latiem – par 6,2 tūkst. un īpatsvars no 0,9% līdz 1,6%.

Tomēr 2007.gadā nedaudz pieaudzis to darbinieku skaits, kas saņēma valstī noteikto minimālo mēneša darba samaksu. Ja 2006.gada oktobrī minimālo darba samaksu (90 lati) saņēma 66,2 tūkst. strādājošo jeb 8,9% no darbinieku kopskaita, tad 2007.gada oktobrī minimālo darba samaksu (120 lati) saņēma 73,3 tūkst. jeb 9,2%. Šādu darbinieku skaits sabiedriskajā sektorā palielinājās par 1,2 tūkst., bet privātajā sektorā – par 5,9 tūkst.

No kopējā strādājošo skaita valstī, kas 2007.gada oktobrī saņēma minimālo mēneša darba samaksu, 64,7 tūkst. jeb 88,2% strādāja privātajā sektorā. Ja analizē datus par privātā sektora komersantu darbību, izmantojot darbinieku skaitu tajos, jāatzīmē, ka mikro un mazajos uzņēmumos darba samaksa ir ievērojami zemāka. Šajās firmās, kurās strādājošo skaits ir zem 50, darbinieku skaits ar minimālo mēneša darba samaksu bija 53,4 tūkst. jeb 82,5% no visiem privātajā sektorā strādājošajiem. Gandrīz katrs piektais darbinieks (19,0%) mikro un mazajos uzņēmumos saņēma darba samaksu minimālās mēnešalgas apmērā. Vidējās un lielajās privātā sektora firmās – ar darbinieku skaitu 50 un vairāk – minimālo mēneša darba samaksu saņēma 11,3 tūkst. darbinieku, kas veido tikai 4,3% no visiem strādājošajiem šajā uzņēmumu grupā.

Mikro un mazajos privātajos uzņēmumos ir arī ievērojami lielāks darbinieku skaita īpatsvars, kas saņēma darba samaksu līdz 200 latiem – 57,6%, turpretī vidējos un lielajos privātā sektora uzņēmumos – 22,1%, valstī kopā - 33,7%, sabiedriskajā sektorā – 19,5%.

Aplūkojot darba samaksas grupu līdz 300 latiem, darbinieku skaita īpatsvars ar šādu darba samaksu mikro un mazo privāto uzņēmumu grupā veidoja 73,3%, vidējos un lielajos privātā sektora uzņēmumos – 40,4%, kopā valstī – 50,5%, sabiedriskajā sektorā – 35,7%.

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas lieluma pa sektoriem
2006. un 2007.gada oktobrī

(tūkst. cilvēku)

Bruto darba samaksas lieluma grupas, lati

Valstī kopā

Tai skaitā:

sabiedriskais sektors

no tā:

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Pavisam

744.4

797.8

255.7

253.1

167.4

169.3

84.4

79.1

488.7

544.7

tai skaitā:

120.00 un mazāk

177.3

73.3

29.9

8.6

22.8

6.7

6.0

1.2

147.4

64.7

120.01 - 200.00

165.1

195.9

50.7

40.7

33.4

29.7

16.4

9.8

114.4

155.3

200.01 - 300.00

145.0

133.4

64.0

41.1

41.2

24.7

22.1

15.4

81.0

92.3

300.01 - 400.00

92.8

104.8

44.7

44.2

28.7

28.5

15.5

15.2

48.1

60.6

400.01 - 500.00

62.3

86.8

28.9

37.4

19.1

25.3

9.5

11.7

33.4

49.5

500.01 - 600.00

37.2

62.6

16.3

28.8

10.6

20.3

5.5

8.2

21.0

33.7

600.01 - 800.00

32.9

71.8

12.2

30.6

6.9

21.5

5.1

8.7

20.7

41.2

800.01 - 1000.00

14.1

31.6

4.6

10.8

2.5

6.3

2.0

4.3

9.5

20.8

1000.01 un vairāk

17.6

37.6

4.5

11.0

2.2

6.2

2.2

4.6

13.1

26.6

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas lieluma pa sektoriem
2006. un 2007.gada oktobrī

(procentos)

Bruto darba samaksas lieluma grupas, lati

Valstī kopā

Tai skaitā:

sabiedriskais sektors

no tā:

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Pavisam

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

tai skaitā:

120.00 un mazāk

23.8

9.2

11.7

3.4

13.6

4.0

7.1

1.5

30.2

11.9

120.01 - 200.00

22.2

24.6

19.8

16.1

20.0

17.6

19.4

12.4

23.4

28.5

200.01 - 300.00

19.5

16.7

25.0

16.2

24.6

14.6

26.2

19.5

16.6

16.9

300.01 - 400.00

12.5

13.1

17.5

17.5

17.2

16.8

18.4

19.3

9.8

11.1

400.01 - 500.00

8.4

10.9

11.3

14.8

11.4

14.9

11.3

14.8

6.8

9.1

500.01 - 600.00

5.0

7.8

6.4

11.4

6.3

12.0

6.5

10.3

4.3

6.2

600.01 - 800.00

4.4

9.0

4.8

12.1

4.1

12.7

6.1

11.0

4.2

7.6

800.01 - 1000.00

1.9

4.0

1.8

4.3

1.5

3.7

2.4

5.4

1.9

3.8

1000.01 un vairāk

2.4

4.7

1.8

4.4

1.3

3.7

2.6

5.8

2.7

4.9

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas lieluma pa reģioniem
2006. un 2007.gada oktobrī

(tūkst. cilvēku)

Bruto darba samaksas lieluma grupas, lati

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Pavisam

409.8

446.1

84.6

94.6

53.2

52.9

74.0

74.8

55.4

58.2

67.3

71.2

tai skaitā:

120.00 un mazāk

84.0

34.3

19.3

9.2

13.5

4.6

22.9

8.6

14.3

5.4

23.3

11.2

120.01 - 200.00

83.9

95.6

20.3

23.2

14.4

16.3

16.7

22.1

13.7

17.0

16.2

21.8

200.01 - 300.00

77.0

69.2

16.9

17.6

11.5

10.5

14.4

12.3

11.2

10.7

14.0

13.1

300.01 - 400.00

54.8

58.0

9.9

11.2

6.2

7.7

7.9

9.9

7.0

7.9

6.9

10.1

400.01 - 500.00

38.3

52.0

6.7

9.8

3.8

5.0

5.4

7.1

4.3

6.2

3.7

6.7

500.01 - 600.00

24.1

38.6

4.3

6.9

1.9

3.6

3.0

5.2

2.3

4.2

1.7

4.1

600.01 - 800.00

23.1

47.5

3.6

8.2

1.2

3.3

2.3

5.4

1.7

4.3

0.9

3.0

800.01 - 1000.00

10.6

22.0

1.6

4.3

0.4

1.1

0.7

2.1

0.5

1.5

0.3

0.7

1000.01 un vairāk

13.9

28.9

1.9

4.3

0.3

0.8

0.8

2.1

0.4

1.0

0.3

0.5

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas lieluma pa reģioniem
2006. un 2007.gada oktobrī

(procentos)

Bruto darba samaksas lieluma grupas, lati

Rīga

Pierīgas reģions

Vidzemes reģions

Kurzemes reģions

Zemgales reģions

Latgales reģions

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Pavisam

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

tai skaitā:

120.00 un mazāk

20.5

7.7

22.8

9.8

25.4

8.6

30.9

11.5

25.8

9.4

34.6

15.7

120.01 - 200.00

20.5

21.4

24.0

24.5

27.1

30.8

22.5

29.6

24.7

29.2

24.1

30.6

200.01 - 300.00

18.8

15.5

19.9

18.6

21.6

19.8

19.4

16.5

20.2

18.4

20.9

18.4

300.01 - 400.00

13.4

13.0

11.7

11.8

11.7

14.6

10.7

13.3

12.6

13.6

10.2

14.2

400.01 - 500.00

9.3

11.7

8.0

10.3

7.2

9.5

7.2

9.5

7.8

10.6

5.6

9.4

500.01 - 600.00

5.9

8.7

5.1

7.3

3.5

6.8

4.0

6.9

4.2

7.2

2.5

5.8

600.01 - 800.00

5.6

10.7

4.3

8.7

2.3

6.3

3.1

7.2

3.1

7.4

1.4

4.2

800.01 - 1000.00

2.6

4.9

1.9

4.5

0.7

2.1

1.0

2.8

0.9

2.5

0.4

1.0

1000.01 un vairāk

3.4

6.5

2.3

4.6

0.5

1.5

1.1

2.8

0.7

1.8

0.4

0.7

_________________________
* Apsekojumā tika iekļautas komercsabiedrības, individuālie komersanti, iestādes, nodibinājumi, biedrības un fondi. Apsekoti pilna darba laika darbinieki, kuri nostrādājuši visu oktobri un kuru darba samaksu neietekmēja prombūtne. Darba samaksā nav ietverti dati par neregulārajām izmaksām – t.i., izmaksas, kuras netiek aprēķinātas regulāri katru mēnesi, piemēram, ceturkšņa prēmijas, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts.

Informācija pa reģioniem apkopota pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta, iestādes, nodibinājuma, biedrības vai fonda biroja atrašanās vietas.

Atsevišķos gadījumos sakarā ar datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifiku uz skaitļu noapaļošanas rēķina tabulās iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi