Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2008.gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2008.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pirmo ceturksni, pieauga no 453 līdz 477 latiem jeb par 5,3%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa (latos)

Jāatzīmē, ka kopumā valstī šā gada ceturkšņos darba samaksas pieauguma temps ir samazinājies.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu sabiedriskajā un privātajā sektorā (procentos)

Šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada otro ceturksni, bruto darba samaksa pieauga par 23,6%. Straujāk bruto darba samaksa palielinājusies privātajā sektorā – par 23,9%, bet sabiedriskajā sektorā1) – par 22,5%.

Neto darba samaksa šajā periodā palielinājās par 25,6% un sasniedza vidēji 348 latus. Darba samaksas reālais pieaugums, ņemot vērā patēriņa cenu pieaugumu par 17,7%, veidoja 6,7%.

Privātajā sektorā darba samaksa joprojām ir zemāka nekā sabiedriskajā sektorā, kur šā gada otrajā ceturksnī tā sasniedza 568 latus, kas ir par 104 latiem vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā. Privātajā sektorā – attiecīgi 434 lati un pieaugums veidoja 84 latus.

Aplūkojot bruto darba samaksu valstī pa ekonomiskās darbības veidiem, šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, tā visstraujāk auga tādās nozarēs kā izglītība – par 28,8% (no 361 līdz 465 latiem), viesnīcas un restorāni – par 27,0% (no 233 līdz 296 latiem), sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi – par 24,8% (no 346 līdz 432 latiem), operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi – par 24,6% (no 401 līdz 500 latiem) un tirdzniecība – par 24,4 % (no 319 līdz 397 latiem).

Baltijas valstīs visaugstākā bruto darba samaksa šā gada otrajā ceturksnī, tāpat kā pērnā gada ceturkšņos, bija Igaunijā – 850 eiro, Latvijā – 679 eiro, bet viszemākā – Lietuvā – 648 eiro. Salīdzinot ar 2007. gada otro ceturksni, Latvijā bija vislielākais pieaugums – par 23,6%, Lietuvā – par 22,5% un Igaunijā – par 15,2%. Savukārt visaugstākais pieaugums šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni bija Igaunijā – par 7,9%, Latvijā – par 5,3% un Lietuvā – par 4,0%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Baltijas valstīs (eiro)

Plašāku informāciju par darba samaksu valstī var skatīt Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi