Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2009. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2009.gada pirmajā ceturksnī bija 469 lati.Salīdzinot ar 2008.gada ceturto ceturksni, tā samazinājās par 6,2%, bet, salīdzinot ar pērna gada pirmo ceturksni, valstī joprojām vērojams darba samaksas pieaugums par 3,5%.

2009.gada pirmajos trijos mēnešos, salīdzinot ar 2008.gada pirmo ceturksni, privātajā sektorā palielinājums veidoja 5,1% (no 422 līdz 444 latiem), bet sabiedriskajā sektorā darba samaksa samazinājās par 1,4% (no 520 līdz 512 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

2008
I cet.

2008
II cet.

2008
III cet.

2008
IV cet.

2009
I cet.

2009
I cet. izmaiņas % pret 2008
IV cet.

2009
I cet. izmaiņas% pret 2008
I cet.

Pavisam

453

477

487

500

469

-6.2

3.5

Sabiedriskajā sektorā

520

567

573

607

512

-15.7

-1.4

Privātajā sektorā

422

435

447

447

444

-0.6

5.1


Jāatzīmē, ka valstī ievērojami samazinājies darbinieku skaits ar aprēķinātu darba samaksu. Tā, darbinieku skaits, pārrēķināts pilna darba laika vienībās, ko pielieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķinam, šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, samazinājies par 125,8 tūkst. jeb 13,9%. Darba samaksas fonds šajā periodā samazinājās par 134,0 milj. latu jeb 10,9 %, bet, salīdzinot ar pērnā gada ceturto ceturksni, – par 227,3 milj. latu jeb 17,2 %.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pēc jaunās saimniecisko darbību klasifikācijas ir šādas:

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem
(latos; pēc NACE 2.red. klasifikācijas)

2008
I cet.

2008
IV cet.

2009
I cet.

2009
I cet. izmaiņas % pret 2008
IV cet.

2009
I cet. izmaiņas% pret 2008
I cet.

Pavisam

453

500

469

-6.2

3.5

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

392

411

388

-5.4

-0.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

489

544

469

-13.9

-4.1

Apstrādes rūpniecība

390

423

406

-4.0

4.1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

575

657

579

-11.9

0.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

428

511

452

-11.6

5.4

Būvniecība

418

458

454

-0.9

8.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

381

401

398

-0.8

4.2

Transports un glabāšana

461

526

497

-5.5

7.8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

284

288

281

-2.4

-0.9

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

781

808

812

0.5

3.9

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1124

1043

1046

0.3

-6.9

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

365

396

370

-6.6

1.3

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

532

582

559

-3.9

5.0

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

399

448

423

-5.7

6.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

637

686

588

-14.3

-7.6

Izglītība

431

569

458

-19.5

6.2

Veselība un sociālā aprūpe

461

502

449

-10.6

-2.5

Māksla, izklaide un atpūta

417

451

395

-12.5

-5.4

Citi pakalpojumi

276

308

321

4.3

16.3


Baltijas valstīs 2009.gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, bruto darba samaksa samazinājās Igaunijā – par 1,5%, savukārt Latvijā un Lietuvā vēl vērojams neliels tās pieaugums – atbilstoši par 3,5% un 1,9%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Baltijas valstīs (eiro)

Plašāku informāciju par darba samaksu valstī var skatīt CSP datubāzē.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666

_______________

1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi