Preses relīze

Par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2008. gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes veiktā apsekojuma* dati par darbinieku skaita sadalījumu pēc bruto darba samaksas lieluma 2008.gada oktobrī liecina, ka katram trešajam darbiniekam jeb 31,5% darba samaksa aprēķināta robežās no 200 līdz 400 latiem.Darba samaksa 200 lati un mazāk bija 23,7% darbinieku, 400–600 lati – 20,7%, 600–800 lati – 11,5% un virs 800 latiem – 12,5% darbinieku.

Salīdzinot ar iepriekšējo apsekojumu par 2007. gada oktobri, darbinieku skaits ar darba samaksu līdz 200 latiem samazinājies par 84,9 tūkst. Šādu darbinieku īpatsvars kopējā strādājošo skaitā sarucis no 33,7% līdz 23,7%. Visās pārējās darba samaksas lieluma grupās vērojams darbinieku skaita un īpatsvara pieaugums.

Darbinieku skaita īpatsvars pa darba samaksas lieluma grupām oktobrī, %

2008. gadā nedaudz samazinājies to darbinieku skaits, kas saņēma valstī noteikto minimālo mēneša darba samaksu. Ja 2007. gada oktobrī minimālo darba samaksu (120 lati) saņēma 73,3 tūkst. strādājošo jeb 9,2% no darbinieku kopskaita, tad 2008. gada oktobrī minimālo darba samaksu (160 lati) saņēma 70,1 tūkst. jeb 9,0%. Šādu darbinieku skaits sabiedriskajā sektorā samazinājies par 0,4 tūkst., bet privātajā sektorā – par 2,8 tūkst.

Aplūkojot datus pa nozarēm, jāsecina, ka darba samaksas lieluma grupā 200 lati un mazāk darbinieku skaits un īpatsvars, salīdzinot ar 2007. gadu, samazinājies visās nozarēs. Savukārt algu grupā virs 800 latiem darbinieku īpatsvars šajā periodā visvairāk audzis finanšu starpniecībā – no 28,6% līdz 39,7%, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – no 15,1% līdz 21,7%, transporta, glabāšanas un sakaru nozarē – no 9,1% līdz 14,7%, kā arī izglītībā – no 5,1% līdz 14,8%.

No kopējā strādājošo skaita valstī, kas 2008. gada oktobrī saņēma minimālo mēneša darba samaksu, 61,9 tūkst. jeb 88,3% strādāja privātajā sektorā. No tiem 87,4% strādāja mikro un mazajos uzņēmumos (ar darbinieku skaitu zem 50). Vidējās un lielajās privātā sektora firmās – ar darbinieku skaitu 50 un vairāk – minimālo mēneša darba samaksu saņēma 7,8 tūkst. darbinieku, kas veido tikai 12,6% no visiem strādājošajiem šajā uzņēmumu grupā.

Mikro un mazajos privātajos uzņēmumos ir arī ievērojami lielāks darbinieku skaita īpatsvars, kas saņēma darba samaksu līdz 200 latiem – 43,6%, kamēr vidējos un lielajos privātā sektora uzņēmumos – 13,6%, valstī kopā - 23,7%, sabiedriskajā sektorā – 10,2%.

Darbinieku skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba samaksas lieluma pa sektoriem 2007. un 2008. gada oktobrī (procentos)

Bruto darba samaksas lieluma grupas, lati

Valstī kopā

Tai skaitā:

sabiedriskais sektors

no tā:

privātais sektors

budžeta iestādes

valsts un pašvaldību komercsabiedrības

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Pavisam

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

tai skaitā:

160.00 un mazāk

23.4

9.0

10.8

3.2

12.5

3.6

6.2

1.5

29.2

12.0

160.01 - 200.00

10.4

14.7

8.7

7.0

9.0

8.0

7.7

4.7

11.1

18.6

200.01 - 300.00

16.7

18.6

16.2

15.2

14.6

15.0

19.5

15.4

16.9

20.3

300.01 - 400.00

13.1

13.0

17.5

14.6

16.8

14.6

19.3

14.9

11.1

12.1

400.01 - 500.00

10.9

11.8

14.8

16.1

14.9

16.1

14.8

16.3

9.1

9.7

500.01 - 600.00

7.8

8.8

11.4

12.6

12.0

12.0

10.3

14.1

6.2

7.0

600.01 - 800.00

9.0

11.5

12.1

16.4

12.7

16.8

11.0

15.9

7.6

9.1

800.01 - 1000.00

4.0

5.8

4.3

7.9

3.7

7.8

5.4

8.3

3.8

4.8

virs 1000.00

4.7

6.7

4.4

7.0

3.7

6.1

5.8

9.0

4.9

6.5

Plašāku informāciju par darba samaksu valstī var skatīt Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

* Apsekojumā tika iekļautas komercsabiedrības, individuālie komersanti, iestādes, nodibinājumi, biedrības un fondi. Apsekoti pilna darba laika darbinieki, kuri nostrādājuši pilnu oktobri un kuru darba samaksu neietekmēja prombūtne.

Darba samaksa uzrādīta kā aprēķinātā bruto samaksa – pirms nodokļu nomaksas. Darba samaksā nav iekļautas neregulāras izmaksas – t. i., izmaksas, kuras netiek aprēķinātas regulāri katru mēnesi, piemēram, ceturkšņa prēmijas, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības.

Atsevišķos gadījumos sakarā ar datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifiku uz skaitļu noapaļošanas rēķina tabulās iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 67366666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi