Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2008.gada ceturtajā ceturksnī un 2008.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie operatīvie dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2008. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada trešo ceturksni, pieauga par 2,4%. Sabiedriskajā sektorā1) tā palielinājās par 5,9% (no 573 līdz 607 latiem), bet privātajā sektorā samazinājās par 0,5% (no 448 līdz 446 latiem).

Darba samaksas reālais pieaugums veidoja 1,3%, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu par 1,4%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

2007.g.

2007 IV cet.

2008. g.

2008 I cet. 2)

2008 II cet.2)

2008 III cet. 2)

2008 IV cet.

Pavisam

398

446

480

454

478

488

500

Sabiedriskajā sektorā

477

564

567

520

567

573

607

Privātajā sektorā

362

392

438

424

436

448

446

2008. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada trešo ceturksni, vislielākais palielinājums bija izglītībā – par 19,1%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,6%, sabiedriskajos, sociālajos un individuālajos pakalpojumos – par 4,8% un finanšu starpniecībā – par 4,4%. Vairākās nozarēs darba samaksa šajā periodā samazinājās, kā, piemēram, elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgādē – par 6,2%, viesnīcās un restorānos – par 5,0%, valsts pārvaldē – par 2,3%.

2008. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada ceturto ceturksni, darba samaksa pieauga no 446 līdz 500 latiem jeb par 12,0%. Sabiedriskajā sektorā palielinājums veidoja 7,6% (no 564 līdz 607 latiem), bet privātajā sektorā - 13,8% (no 392 līdz 446 latiem).

Mēneša vidējā neto darba samaksa šajā periodā palielinājās par 14,1% un sasniedza 366 latus. Darba samaksas reālais pieaugums veidoja 1,9%, ņemot vērā patēriņa cenu kāpumu par 12,0%.

Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu sabiedriskajā un privātajā sektorā (procentos)

2008. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007.gada ceturto ceturksni, bruto darba samaksa visstraujāk augusi tādās nozarēs kā transports, glabāšana un sakari – no 455 līdz 547 latiem jeb par 20,3%, operācijas ar nekustāmo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi – no 453 līdz 528 latiem jeb 16,6%, zvejniecība – no 286 līdz 326 latiem jeb 13,9%, veselība un sociālā aprūpe – no 443 līdz 501 latam jeb par 13,0% un apstrādes rūpniecībā – no 379 līdz 429 latiem jeb 13,0%. Savukārt valsts pārvaldē mēneša vidējā darba samaksa ir nedaudz samazinājusies - no 676 līdz 672 latiem jeb par 0,6%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem (latos)

2007 IV cet.

2008 III cet. 2)

2008 IV cet.

2008 IV cet. izmaiņas % pret 2008 III cet.

2008 IV cet. izmaiņas% pret 2007 IV cet.

Pavisam

446

488

500

2.4

12.0

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

389

427

410

-4.0

5.3

Zvejniecība

286

340

326

-4.2

13.9

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

497

515

544

5.6

9.6

Apstrādes rūpniecība

379

434

429

-1.1

13.0

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

658

764

716

-6.2

8.9

Būvniecība

416

461

452

-1.9

8.7

Vairumtirdzniecība; mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts

355

403

400

-0.7

12.6

Viesnīcas un restorāni

257

303

288

-5.0

12.2

Transports, glabāšana un sakari

455

525

547

4.2

20.3

Finanšu starpniecība

919

951

993

4.4

8.1

Operācijas ar nekustamo īpašumu, noma, datorpakalpojumi, zinātne un citi komercpakalpojumi

453

517

528

2.2

16.6

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

676

688

672

-2.3

-0.6

Izglītība

511

479

571

19.1

11.6

Veselība un sociālā aprūpe

443

494

501

1.5

13.0

Sabiedriskie, sociālie un individuālie pakalpojumi

408

434

455

4.8

11.7

2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, mēneša vidējā darba samaksa pieauga no 398 līdz 480 latiem jeb par 20,7%. Straujāk darba samaksa ir augusi privātajā sektorā – par 21,2% (no 362 līdz 438 latiem), sabiedriskajā sektorā pieaugums veidoja 18,9% (no 477 līdz 567 latiem).

Mēneša vidējā neto darba samaksa 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu, palielinājās par 22,7% un sasniedz 351 latu. Darba samaksas reālais pieaugums veidoja 6,3%, ņemot vērā patēriņa cenu palielinājumu par 15,4%.

Baltijas valstīs visaugstākā bruto darba samaksa 2008. gada ceturtajā ceturksnī, tāpat kā iepriekšējos ceturkšņos, bija Igaunijā – 838 eiro, Latvijā – 711 eiro, bet viszemākā – Lietuvā – 672 eiro.

2008. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada ceturto ceturksni, vislielākais pieaugums bija Lietuvā – par 13,0%, Latvijā – par 12,0%, bet Igaunijā – tikai par 6,9%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa Baltijas valstīs (eiro)

Plašāku informāciju par darba samaksu valstī var skatīt Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē.

1) Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

2) Dati precizēti.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Tālr. 6736666
Ervīns Rekke

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi