Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2009. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī 2009.gada otrajā ceturksnī bija 473 lati.Salīdzinot ar 2009.gada pirmo ceturksni, tā bija lielāka par 0,7%, bet, salīdzinot ar pērna gada otro ceturksni, samazinājās par 1,0%.

Salīdzinot ar 2008.gada otro ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa privātajā sektorā palielinājās par 0,1% (no 435 līdz 436 latiem), bet sabiedriskajā sektorā saruka par 6,2% (no 567 līdz 532 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

2008
I cet.

2008
II cet.

2009
I cet.

2009
II cet.

2009
II cet. izmaiņas % pret 2009
I cet.

2009
II cet. izmaiņas % pret 2008
II cet.

Pavisam

453

477

469

473

0,7

-1,0

Privātajā sektorā

422

435

444

436

-1,8

0,1

Sabiedriskajā sektorā

520

567

512

532

3,9

-6,2

no tā valsts budžeta iestādēs

602

668

556

566

1.8

-15.3Ekonomiskās krīzes dēļ komersanti un iestādes atlaiž darbiniekus, kā rezultātā krasi samazinās gan darbinieku skaits, gan darba samaksas fonds, kas gan būtiski neietekmē vidējās darba samaksas izmaiņas. Mēneša vidējās bruto darba samaksas krasāks kritums redzams valsts budžeta iestādēs, kur darba samaksa tiek samazināta visiem darbiniekiem.

Darbinieku skaits, pārrēķināts pilna darba laika vienībās, ko pielieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķinam, šā gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada otro ceturksni, samazinājies par 182,5 tūkst. jeb 20,0%. Darba samaksas fonds šajā periodā kritās par 271,4 milj. latu jeb 20,8%, bet, salīdzinot ar šā gada pirmo ceturksni – par 46,4 milj. latu jeb 4,3%.Aprēķināta bruto darba samaksa un darbinieku skaits sadalījumā pa sektoriem 

2008
I cet.

2008
II cet.

2009
I cet.

2009
II cet.

2009
II cet. izmaiņas % pret 2009
I cet.

2009
II cet. izmaiņas % pret 2008
II cet.

Privātais sektors

Bruto darba samaksas fonds,
milj. latu

770.3

802.7

633.8

583.2

-8.0

-27.3

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās, tūkst.

608.2

614.6

475.9

446.1

-6.3

-27.4

Sabiedriskais sektors

Bruto darba samaksas fonds,
milj. latu

449.9

496.4

439.4

443.4

0.9

-10.7

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās, tūkst.

288.7

292.0

286.0

277.9

-2.9

-4.8


Salīdzinot šā gada otro ceturksni ar pirmo ceturksni, gan mēneša vidējās bruto darba samaksas, gan darba samaksas fonda pieaugums sabiedriskajā sektorā daļēji skaidrojams ar atlaistajiem darbiniekiem izmaksātajām kompensācijām par neizmantoto atvaļinājumu, tai skaitā tiem strādājošajiem pensionāriem, kuri jūnijā pārtrauca darba attiecības (ar 1.jūliju strādājošajiem pensionāriem pensiju izmaksā tikai 30% apmērā no aprēķinātās pensijas).
Mēneša vidējās bruto darba samaksas izmaiņas pēc jaunās saimniecisko darbību klasifikācijas ir sekojošas:


Mēneša vidējā bruto darba samaksa un darbinieku skaits pa saimniecisko darbību veidiem
(pēc NACE 2.red. klasifikācijas)


Mēneša vidējā bruto darba samaksa, latos

Vidējais darbinieku skaits pilna darba laika vienībās, tūkst.

2008
II cet.

2009
II cet.

2009
II cet. izmaiņas% pret 2008
II cet.

2008
II cet.

2009
II cet.

2009
II cet. izmaiņas% pret 2008
II cet.

Pavisam

477

473

-1.0

911.9

729.3

-20.0

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

411

389

-5.3

19.3

16.4

-15.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

516

476

-7.6

2.8

2.6

-5.1

Apstrādes rūpniecība

414

411

-0.9

131.7

91.2

-30.7

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

630

619

-1.8

14.3

13.3

-7.0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

470

461

-2.0

8.2

7.0

-14.1

Būvniecība

445

438

-1.6

81.8

45.3

-44.7

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

400

384

-3.9

172.5

132.6

-23.1

Transports un uzglabāšana

496

515

3.7

71.4

60.1

-15.8

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

296

286

-3.6

28.9

19.8

-31.5

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

749

784

4.7

19.1

16.4

-14.3

Finanšu un apdrošināšanas darbības

987

957

-3.0

22.2

19.6

-11.6

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

385

377

-2.1

27.3

22.9

-16.1

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

564

572

1.3

31.2

24.2

-22.3

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

438

418

-4.5

28.1

22.3

-20.4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

708

592

-16.4

69.4

65.8

-5.3

Izglītība

461

488

5.6

94.4

90.9

-3.7

Veselība un sociālā aprūpe

491

468

-4.8

51.6

49.1

-4.8

Māksla, izklaide un atpūta

431

393

-8.8

24.9

20.8

-16.3Aplūkojot datus pa Baltijas valstīm 2009.gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada atbilstošo periodu, jāatzīmē, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa samazinājās visās valstīs: Igaunijā – par 4,4% (no 850 līdz 813 eiro), Lietuvā – par 2,9% (no 648 līdz 629 eiro), Latvijā – par 1,0% (no 679 līdz 673 eiro).

Plašāku informāciju par darba samaksu Latvijā var skatīt CSP datubāzēs, kā arī informatīvajā apskatā “Darba samaksas izmaiņas 2009.gada 2.ceturksnī”, kas tiks izdots septembra vidū.

___________________

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Atlaišanas pabalsts saskaņā ar metodoloģiju darba samaksā netiek iekļauts – to iekļauj pārējās darbaspēka izmaksās.

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Ervīns Rekke
Tālr. 67366666Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi