Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2010. gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka šā gada trešajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 447 lati, kas ir par trīs latiem jeb 0,8% vairāk nekā otrajā ceturksnī.

Sabiedriskajā sektorā šajā periodā tā pieauga par 0,1% (no 474 līdz 475 latiem), bet privātajā – par 1,6% (no 423 līdz 430 latiem).

Salīdzinot ar 2009.gada trešo ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa saruka par 1,9% (no 456 līdz 447 latiem). Neskatoties uz to, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, darba samaksas līmenis valstī joprojām ir zemāks, tās samazinājuma tempi ir kritušies.

Sabiedriskajā sektorā gada laikā samazinājums bija 4,5% (no 497 līdz 475 latiem), tai skaitā vispārējās valdības sektorā – 4,9% (no 460 līdz 438 latiem), bet privātajā sektorā tā samazinājās par 0,1% (no 431 līdz 430 latiem).

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2009

I cet.

2009

II cet.

2009

III cet.

2010

I cet.

2010

II cet.

2010

III cet.

2010

III cet. izmaiņas % pret
2010 II cet.

2010

III cet. Izmaiņas

% pret

2009 III cet.

Pavisam

470

474

456

431*

444

447

0.8

-1.9

Privātajā sektorā

441

435

431

421

423

430

1.6

-0.1

Sabiedriskajā sektorā

519

536

497

446

474

475

0.1

-4.5

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

490

509

460

410*

436

438

0.4

-4.9

 

Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, 2010.gada trešajā ceturksnī atsevišķās nozarēs vidējās bruto darba samaksas pieaugums bija ievērojami lielāks nekā vidēji valstī.

Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni, darba samaksa pieauga par 15,7%. Pieaugumu radīja šīs nozares komercsabiedrībās izmaksātās prēmijas par iepriekšējā gada darbības rezultātiem. Par 5,3% darba samaksa augusi lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.

Tādās nozarēs kā profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana, kā arī būvniecība darba samaksa augusi no 2,6 līdz 3,0%. Arī apstrādes rūpniecībā darba samaksa ir augusi straujāk nekā vidēji valstī – par 2,3%.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem (latos)

 

2009

I cet.

2009

II cet.

2009

III cet.

2010

I cet.*

2010

II cet.*

2010

III cet.

2010

III cet. izmaiņas% pret 2010

II cet.

2010

III cet. izmaiņas% pret 2009

III cet.

Pavisam

470

474

456

431

444

447

0.8

-1.9

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

391

388

398

392

403

424

5.3

6.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

488

487

514

513

503

499

-0.8

-2.8

Apstrādes rūpniecība

407

410

408

391

403

412

2.3

1.1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

578

619

655

575

639

739

15.7

12.7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

449

462

449

429

451

454

0.6

1.1

Būvniecība

456

437

430

426

405

417

3.0

-3.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

398

389

377

364

365

370

1.2

-2.0

Transports un uzglabāšana

493

512

501

484

511

497

-2.6

-0.7

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

285

286

286

275

286

291

1.7

1.8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

805

776

776

752

733

753

2.7

-3.1

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1036

954

944

920

949

926

-2.4

-1.9

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

369

379

374

363

369

369

0.1

-1.3

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

575

574

558

561

570

585

2.6

4.8

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

420

426

406

405

419

415

-0.8

2.4

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

588

592

550

500

509

515

1.2

-6.3

Izglītība

458

488

428

362

397

398

0.2

-7.0

Veselība un sociālā aprūpe

449

467

429

402

421

418

-0.7

-2.5

Māksla, izklaide un atpūta

396

394

377

368

368

365

-0.9

-3.1

Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

325

322

331

349

348

358

2.9

8.1

 

Darbinieku skaits, pārrēķināts pilna darba laika vienībās, ko pielieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķinam, šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni ir pieaudzis par 14,7 tūkst. jeb 2,3%, bet darba samaksas fonds – par 26,3 milj. latu jeb 3,1%. Gada laikā darbinieku skaits samazinājies par 30,2 tūkst. jeb 4,5%, bet darba samaksas fonds – par 57,9 milj. latu jeb 6,2%.

Baltijas valstīs šā gada trešajā ceturksnī vislielākā mēneša vidējā bruto darba samaksa bija Igaunijā – 759 eiro, Latvijā un Lietuvā attiecīgi 637 un 603 eiro. Salīdzinot ar 2009.gada trešo ceturksni, mēneša vidējā bruto darba samaksa Lietuvā samazinājās par 2,8%, Latvijā – par 1,9%, bet Igaunijā darba samaksa nedaudz pieauga – par 0,9%.

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzēs.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, nodibinājumi, biedrības un fondi, un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem, un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.


* Dati precizēti.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi