Preses relīze

Par darba samaksas izmaiņām 2011.gada 3.ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati liecina, ka 2011.gada trešajā ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 467 lati, un, salīdzinot ar 2010.gada trešo ceturksni, tā pieauga par 19 latiem jeb 4,3%.

Sabiedriskajā sektorā darba samaksa šajā periodā palielinājās par 3,7% (no 475 līdz 493 latiem), no tā vispārējās valdības sektorā – par 3,6% (no 438 līdz 454 latiem), bet privātajā sektorā pieaugums bija 5,0% (no 430 līdz 452 latiem).

Mēneša vidējās bruto darba samaksas pārmaiņas pa sektoriem
(% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Mēneša vidējā bruto darba samaksa šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar otro ceturksni, pieauga par 3 latiem jeb 0,6%. Privātajā sektorā kāpums bija par 1,9% (no 443 līdz 452 latiem), bet sabiedriskajā sektorā darba samaksa samazinājās par 1,0% (no 497 līdz 493 latiem).

Aprēķinātais darba samaksas fonds valstī kopā gada laikā ir audzis straujāk nekā darbinieku skaits. Darbinieku skaits pārrēķināts normālā darba laika vienībās, ko lieto mēneša vidējās darba samaksas aprēķiniem, šā gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, pieauga par 4,3% jeb 28,1 tūkst. cilvēku, bet darba samaksas fonds – par 8,8% jeb 76,3 mlj. latu.

Salīdzinot ar otro ceturksni, darbinieku skaits pieauga par 2,3% jeb 15,2 tūkst., bet darba samaksas fonds – par 3,0% jeb 27,2 mlj.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa sektoriem (latos)

 

2010

I cet.

2010

II cet.

2010

III cet.

2011

I cet. *

2011

II cet.*

2011

III cet.

Pārmaiņas, %

2011

I cet.

pret 2010

I cet. *

2011

II cet. pret 2010

II cet. *

2011

III cet. pret 2010

III cet.

2011

III cet. pret 2011

II cet.

Pavisam

432

444

448

450

464

467

4.3

4.4

4.3

0.6

Privātajā sektorā

421

423

430

435

443

452

3.3

4.7

5.0

1.9

Sabiedriskajā sektorā

446

474

475

474

497

493

6.3

4.9

3.7

-1.0

no tā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības sektorā

410

436

438

441

458

454

7.4

5.1

3.6

-1.0

2011.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn, darba samaksas pieaugums novērots visās tautsaimniecības nozarēs. Visstraujāk mēneša vidējā bruto darba samaksa augusi lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē – par 9,2%, citu pakalpojumu nozarē (šeit ietilpst sabiedrisko un citu organizāciju darbība; datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts; mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana; frizieru, skaistumkopšanas, apbedīšanas un citi pakalpojumi) – par 8,1%, nekustamo īpašumu nozarē – par 8,0%, būvniecībā – par 6,8% un tirdzniecībā – par 6,4%.

Vismazākais pieaugums vērojams izglītības, kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarēs – attiecīgi par 0,2%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,5%, transporta un uzglabāšanas nozarē – par 0,8%.

Salīdzinot ar šā gada otro ceturksni, vislielākais pieaugums vērojams elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē – par 10,3%, kas skaidrojams ar prēmiju izmaksu šīs nozares darbiniekiem.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa pa saimniecisko darbību veidiem (latos)

 

2010

I

cet.

2010

II cet.

2010

III cet.

2011

I

cet. *

2011

II cet. *

2011

III cet.

Pārmaiņas, %

2011

I cet. pret 2010

I cet. *

2011

II cet. pret 2010

II cet. *

2011

III cet. pret 2010

III Icet.

2011

III cet. pret 2011

II cet.

Pavisam

432

444

448

450

464

467

4.3

4.4

4.3

0.6

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

392

403

424

422

441

463

7.6

9.5

9.2

5.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

513

503

500

511

524

502

-0.5

4.1

0.5

-4.1

Apstrādes rūpniecība

391

403

412

408

423

432

4.4

4.9

4.9

2.2

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

575

639

739

622

672

741

8.2

5.2

0.2

10.3

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

429

451

454

455

491

479

6.0

8.7

5.5

-2.4

Būvniecība

426

405

418

420

429

446

-1.4

5.9

6.8

4.0

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

364

365

370

379

386

393

4.0

5.7

6.4

1.9

Transports un uzglabāšana

484

511

497

481

511

501

-0.5

0.0

0.8

-1.9

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

275

286

291

296

300

303

8.0

5.0

4.1

0.8

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

752

733

752

768

762

790

2.2

4.0

5.0

3.6

Finanšu un apdrošināšanas darbības

920

949

927

954

971

959

3.7

2.3

3.4

-1.3

Operācijas ar nekustāmo īpašumu

363

369

369

395

396

399

9.0

7.4

8.0

0.5

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

561

571

586

576

597

596

2.6

4.7

1.7

-0.3

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

405

419

414

419

427

432

3.6

1.8

4.3

1.1

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

500

509

516

530

539

544

6.0

5.8

5.6

1.1

Izglītība

362

397

398

394

410

399

9.0

3.3

0.2

-2.7

Veselība un sociālā aprūpe

402

421

418

421

447

442

4.8

6.1

5.6

-1.2

Māksla, izklaide un atpūta

368

369

366

378

396

385

2.7

7.4

5.4

-2.7

Citi pakalpojumi

349

348

358

375

372

386

7.5

6.9

8.1

3.9

Salīdzinot algu pārmaiņas gada laikā Baltijas valstīs, redzams, ka visstraujāk darba samaksa augusi Igaunijā – par 6,6% (no 759 līdz 809 eiro), savukārt Latvijā pieaugums bija par 4,3% (no 637 līdz 664 eiro), bet Lietuvā - par 1,6% (no 603 līdz 613 eiro).

Plašāka informācija par darba samaksu Latvijā ir pieejama CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Darba samaksas statistikas daļa
Lija Luste
Tālr. 67366917

Paskaidrojumi.

Sabiedriskais sektors ir valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību kapitāla daļu 50% un vairāk, kā arī nodibinājumi, biedrības un fondi un to komercsabiedrības. Informācijā nav ietverti dati par nodibinājumiem, biedrībām un fondiem un to komercsabiedrībām.

Vispārējās valdības sektors saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) ietver valsts un pašvaldību iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētos un finansētos komersantus.

Mēneša vidējās darba samaksas pārmaiņas procentos aprēķinātas no nenoapaļotas vērtības, t.i., ņemot vērā santīmus.

* Dati precizēti: 2011.gada pirmā un otrā ceturkšņa rādītāji pārrēķināti, ņemot vērā aktuālāko informāciju par mikrouzņēmumiem (mikrouzņēmumu nodokļa maksātajiem) privātajā sektorā, kā arī veicot korekcijas atvaļinājumu apmaksai aprēķināto summu sadalījumā pa mēnešiem sabiedriskā sektora izglītības nozarē.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi