Statistikas tēmas

Darba samaksa

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Vidējā darba samaksa turpina palielināties

Vidējā darba samaksa turpina palielināties

- vidējā mēneša darba samaksa, darba samaksas mediāna

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes