Preses relīze

Apmācību kursi “Latvija un Eiropas Statistiskā Sistēma”

No š.g. 29. līdz 31. augustam Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) notika apmācību kursi “Latvija un Eiropas Statistiskā Sistēma”.

Kursi tika organizēti sadarbībā ar Dānijas Statistiku neliela apjoma mērķsadarbības projekta Nr. LV/2005-IB/FI/02TL “Līdzsvarotās stratēģisko mērķu definēšanas un uzturēšanas sistēmas ieviešana Centrālajā statistikas pārvaldē” ietvaros. Kursa lektori bija eksperti no Dānijas Statistikas Kims Pedersens, Jens Brodersens un Pernille Pedersene.

Kursa mērķis bija sniegt vispārēju ieskatu Eiropas Statistiskajā Sistēmā (ESS), ieskaitot informāciju par Eiropas Savienības (ES) procesiem un principiem, veicināt labāku sapratni par ES sadarbības rezultātiem, sagatavot CSP darbiniekus dažāda veida problēmu risināšanai ESS, piedaloties sanāksmēs, kas tiek rīkotas ESS ietvaros, un aizstāvot tajās Latvijas statistikas viedokli un intereses.

Kursā piedalījās 30 CSP darbinieki, kas regulāri piedalās dažādās Eurostat (Eiropas Kopienu statistikas birojs) organizētajās komitejās, darba grupās, speciālās darba grupās, kā arī Padomes Darba Grupās par statistiku.

Publicēšanas datums
Ieteikt