Preses relīze

Par Gruzijas Republikas Statistikas departamenta delegācijas vizīti CSP

Š.g. 8.-11.decembrī Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) darba vizītē uzturas Gruzijas Republikas Statistikas departamenta delegācija tā priekšnieka vietnieces Ekaterine Jojishvili vadībā. Lai iepazītos ar CSP darbību,Latvijā ieradušies 12 vidējā līmeņa statistikas vadītāji : reģionālo statistikas nodaļu, makroekonomiskās, lauksaimniecības statistikas, biznesa statistikas, cenu statistikas, darba statistikas daļu vadītāji un speciālisti.

Gruzijas statistikas eksperti iepazīstas ar statistikas darba organizāciju Latvijā, par ko tieši ir atbildīga CSP, kā arī nacionālo statistisko sistēmu, reģionālo statistisko nodaļu reorganizāciju. CSP Lauksaimniecības un vides statistikas, Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas, Makroekonomiskās statistikas, Uzņēmumu statistikas, Sociālās statistikas, Cenu statistikas departamentu direktori un speciālisti iepazīstina viesus ar sava departamenta organizatorisko uzbūvi un darbību. Delegācijas locekļi arī apmeklē tieši uz vietas attiecīgos CSP departamentus un nodaļas, lai iepazītos tuvāk ar to darbu.

Šī vizīte ir turpinājums Gruzijas Republikas Statistikas departamenta augstākā līmeņa vadītāju vizītei š.g. augusta beigās.

Sagatavojusi Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Tālr.67366974
Vija Jace

Publicēšanas datums
Ieteikt