Publikācija

Statistisko publikāciju katalogs, 2021

Vispārīgā statistika

1. Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021

2. Latvija. Galvenie statistikas rādītāji, 2021

3. Latvia. Statistics in brief, 2021

Ekonomika un finanses

4. Patēriņa cenas

Iedzīvotāji

5. Demogrāfija, 2021

Sociālie procesi

6. Bērni Latvijā, 2021

7. Materiālā nenodrošinātība Latvijā 2020. gadā

8. Nabadzības risks un sociālā atstumtība Latvijā 2019. gadā

9. Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā 2020. gadā

Darba tirgus

10. Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2020. gadā

11. Darbaspēka izmaksas 2020. gadā

12. Darba samaksas pārmaiņas

13. Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2020. gadā

Lauksaimniecība un mežsaimniecība

14. Latvijas lauksaimniecība, 2021

15. Mežsaimniecība 2020. gadā

Preču ārējā tirdzniecība

16. Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

Transports un tūrisms

17. Transports Latvijā, 2021

18. Tūrisms Latvijā, 2021

19. Tūrisma statistikas aktualitātes

Vide un enerģētika

20. Latvijas vide skaitļos 2020. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte

21. Latvijas energobilance 2020. gadā

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
8
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
-
Ieteikt