Publikācija

Statistikas pārvaldes pirmā simtgade atmiņās un dokumentos 1919–2019

Grāmata sniedz ieskatu Pārvaldes un dažādu statistikas jomu norisēs pirmās neatkarības laikā, padomju gados un mūsdienās. Tajā apkoptas darbinieku atmiņas, vēsturisko publikāciju fragmenti un arhīvu atradumi, kas raksturo statistikas darbu katrā no laika posmiem.

Lai Pārvaldes darbības jomas un laika periodi, kuros tā ir darbojusies, tiktu pietiekami interesanti atspoguļoti, izmantoti arī statistikas dati par dažādām tēmām. Dati no vēsturiskām Pārvaldes publikācijām izmantoti ilustratīviem mērķiem un nav veikta padziļināta metodoloģijas izpēte, lai noteiktu, kādā mērā tie ir salīdzināmi ar mūsdienu
statistiku. Vēsturisko datu avoti norādīti aiz attēliem vai kā atsauces grāmatas beigās. Ja nav norādīts citādi, tad datu avots ir Pārvaldes statistikas datubāze.

Pārvalde izsaka pateicību grāmatas tapšanā iesaistītajam vēsturniekam Guntim Vāverim par stundām, kas pavadītas arhīvā, lai atrastu nepieciešamos materiālus, un veiktajiem pētījumiem par Pārvaldes vēsturi.

Liels iedvesmas un vēsturiska lepnuma avots ir 1938. gadā izdotais Marģera Skujenieka sastādītais "Latvijas statistikas atlass", kurā publicētajām infografikām un kartēm ir īpašs šarms un skaistums tieši tāpēc, ka tās nav veidotas mums pierastajā datorgrafikā, bet gan tapušas Pārvaldes zīmētavā ar kāda mākslinieka roku. Dažas no tām Pārvaldes datorgrafiķe Maija Graudiņa ir papildinājusi ar jaunākajiem datiem. Tāpat daļai no atlasā ievietotajām kartēm Pārvaldes kartogrāfs Dāvis Kļaviņš radījis mūsdienu versijas ar jaunākajiem statistikas datiem.

lestādes nosaukums laika gaitā daudzas reizes mainījies, tāpēc, lai nebūtu jālieto dažādi saīsinājumi, piemēram, VSP-Valsts statistiskā pārvalde, VSK-Valsts statistikas komiteja, CSP-Centrālā statistikas pārvalde, kas radītu grūtības gan autoriem, gan lasītājiem, grāmatā tiek lietots viens saīsinājums – Pārvalde – neatkarīgi no precīzā nosaukuma, kāds attiecīgā periodā iestādei bijis.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
271
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
-
Ieteikt