Statistikas tabula

Zivju un vēžveidīgo mazuļu audzēšana akvakultūrā (tūkst. gab.)

Tabulas kods datubāzē
ZVG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Akvakultūra

Ūdens organismu audzēšana vai kultivēšana, izmantojot metodes, kas paredzētas attiecīgo organismu ražošanas palielināšanai, pārsniedzot vides dabiskās spējas; ūdens organismi paliek fiziskas vai juridiskas personas īpašumā visu audzēšanas vai kultivēšanas laiku līdz pat iegūšanai, kā arī tās laikā.