Statistikas tabula

Pārdotas zivis un vēžveidīgie akvakultūrā (tonnas)

Tabulas kods datubāzē
ZVG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Akvakultūra

Ūdens organismu audzēšana vai kultivēšana, izmantojot metodes, kas paredzētas attiecīgo organismu ražošanas palielināšanai, pārsniedzot vides dabiskās spējas; ūdens organismi paliek fiziskas vai juridiskas personas īpašumā visu audzēšanas vai kultivēšanas laiku līdz pat iegūšanai, kā arī tās laikā.