Statistikas tabula

Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
ZVG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Zivju nozveja
Zivju nozveja komerciālos nolūkos okeānā, atklātā jūrā, piekrastes un iekšējos ūdeņos; jūras un saldūdens vēžveidīgo, molusku, bezmugurkaulnieku un jūras aļģu ieguve; zivju, vēžveidīgo un molusku pārstrāde uz zvejas kuģiem, zivju audzētavu darbība, ar zveju un zivju audzēšanu saistītie pakalpojumi. Saldūdens nozvejas apjomā ir iekļautas arī zivju audzētavās iegūtās preču zivis un vēži.