Statistikas tabula

Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
ZV010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Zivju nozveja
Zivju nozveja komerciālos nolūkos okeānā, atklātā jūrā, piekrastes un iekšējos ūdeņos; jūras un saldūdens vēžveidīgo, molusku, bezmugurkaulnieku un jūras aļģu ieguve; zivju, vēžveidīgo un molusku pārstrāde uz zvejas kuģiem, zivju audzētavu darbība, ar zveju un zivju audzēšanu saistītie pakalpojumi. Saldūdens nozvejas apjomā ir iekļautas arī zivju audzētavās iegūtās preču zivis un vēži.