Statistikas tabula

Zivju un vēžveidīgo mazuļu audzēšana akvakultūrā (tūkst. gab.)

Tabulas kods datubāzē
ZVG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 14.06.2019
Par 2019. gadu 15.06.2020