Statistikas tabula

Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
ZVG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 14.06.2019
Par 2019. gadu 15.06.2020