Statistikas tabula

Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

ZVG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti