Statistikas tabula

Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
ZVG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti