Statistikas tabula

Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu)

ZVG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti