Statistikas tabula

Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu)

ZVG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 15.06.2020