Statistikas tabula

Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

ZV010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 4. ceturksni 05.03.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 29.05.2020
Par 2019. gadu 15.06.2020 Revīzija
Par 2020. gada 2. ceturksni 03.09.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.11.2020