Statistikas tabula

Zivju nozveja un jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
ZV010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti