Statistikas tabula

Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (tūkst.ha)

Tabulas kods datubāzē
MSG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti