Statistikas tabula

Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes

Tabulas kods datubāzē
MSG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti