Statistikas tabula

Meža platība un vidējā koksnes krāja sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem 1. janvārī

MSG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.07.2020