Statistikas tabula

Mežaudžu vecuma struktūra 1. janvārī

MSG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.07.2020