Statistikas tabula

Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos

MSG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2014. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 30.07.2019
Par 2019. gadu 30.07.2020