Statistikas tabula

Ieaudzētas meža platības (ha)

Tabulas kods datubāzē
MEG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 24.05.2019