Statistikas tabula

Ieaudzētas meža platības (ha)

Tabulas kods datubāzē
MEG080
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti