Statistikas tabula

Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN))

MEG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti