Statistikas tabula

Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas (EUR/ha (bez PVN))

MEG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 01.07.2020