Statistikas tabula

Meža atjaunošana (ha)

MEG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti