Statistikas tabula

Mežizstrādes vidējās izmaksas (EUR/m³ (bez PVN))

MEG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti