Statistikas tabula

Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos

Tabulas kods datubāzē
MEG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 24.05.2019