Statistikas tabula

Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos

Tabulas kods datubāzē
MEG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti