Statistikas tabula

Izcirstās platības un krājas

MEG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti