Statistikas tabula

Izcirstās platības un krājas

MEG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti