Statistikas tabula

Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³)

MEG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 25.05.2020