Statistikas tabula

Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

ME010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 2. ceturksni 27.07.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 26.10.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 27.01.2021